Deník Natálie Tothové

Modlitba je chlebem naší duše. Modlitba je uměním použití Slova se záměrem sloučení se s Bohem.

Když se modlíte, soustřeďte vaši veškerou pozornost, abyste byli schopni probudit vašeho ducha a božskou jiskru ve vás.

Modlete se a požádejte o sílu a odvahu k překonání zkoušek. Modlete se před spánkem a když se ráno probudíte, veďte svou duši v každém momentu s Bohu. Modlete se za ty, co nerozumí spiritualitě, za ty, kteří nevědí, jak se spojit se svým duchem, za ty, kteří to nemohou a nebo nechtějí učinit, protože vaše modlitby mohou vždy pomoci těm, co se nacházejí v temnotě. Pokud je pro vás těžké obracet se s modlitbou na Boha Otce, pak invokujte Božskou matku, Marii a vložte sami sebe do jejího srdce. Jako lidský představitel božského ženského principu se za vás vždy přimluví v zájmu jejího syna.

Modtlitba je darem z nebes, mocnou spirituální zbraní proti temnotě, a milostí, která nám byla dána Bohem.

Představuje velké tajemství, které dovoluje konání božského zákona, aby jednal rychle a vyřešil všechny zkoušky tak, aby vedly k vývoji okolností pro Dobro.

 

Modtlitba otvírá naši mysl a srdce božskému Světlu a dovoluje nám přijmout v dané situaci z nebes ty nejvyšší vlivy. Neboli, jak praví mystik, modlitba je nepopsatelný čin, který nic nepředstírá, ale dokáže všechno. Modtlitba proměňuje všechna neštěstí v radost a pracuje pro vaše nejvyšší dobro. 

Dr. Joseph Michael Levry 

© 2016-2021 Deník Natálie Tothové

webdesign: 3wD webdesign

FaceBook YouTube spokojena.zena@gmail.com