Deník Natálie Tothové

Rok 2016 probíhá cílovou rovinkou. Ve svém cíli se cítí být oslavován jako vítěz. Je co oslavovat?

Pojďme se podívat, jak se nám letos dařilo z pohledu osobního a spirituálního růstu.

Tento rok byl pro mnohé velice silný a transformační. Z pohledu terapeutky mohu říci, že se letos na terapie hlásili lidé s přístupem "až teče do bot", kteří by nikdy před tím nepřišli, ale letos "už museli", protože k tomu byli vážně dotlačeni.

U některých to byla neplodnost, partnerské problémy, vážná onemocnění, psycho-spirituální krize, bankrot, úmrtí blízkého, potrat dítěte, nehoda, ztráta zaměstnání, neúspěch v práci, alkohol, drogy, deprese, atd. atd.

Rok 2016 zakončuje 9ti letý cyklus (pohybujeme se v 9ti letých cyklech po celý život). Devítka je duchovní číslo, zároveň je však také číslem Marsu a energie Marsu je silná, prudká, bojovná, ohnivá a nemilosrdná. V této kombinaci jsme tedy všichni mohli pocítit moc a sílu Universa, ať už jste s ním ve vědomém spojení a nebo nejste. Čím více jsme letos bojovali za své iluze a strachy ze změny, tím více bolestný průběh to mělo. Letos mohli všichni ve své realitě uvidět co zaseli v předchozích letech, kam to došlo a v co to vyústilo. Letos jsme tedy sklízeli naši setbu z předchozích let. Každý však sklízel něco jiného. Jak už jsem psala výše, někdo sklidil neplodnost, jiný sklidil vážné onemocnění, někdo přišel o zaměstnání, o partnera nebo o iluze. Někomu se objevily úzkosti, strachy, panické ataky, jiný se léčí s astmatem, s depresemi a nebo s ženskými orgány.

Suma sumárum, letošní rok se může jevit tak, že je trestem za nevědomost. Jenže nikdo po nás nechce abychom trpěli, Bůh už vůbec ne. Sami sklízíme to, co jsme sami zaseli. Je tedy na čase pochopit, že všechno naše prožívání tzv. vnějších okolností je jen a pouze naše vlastní dílo- realita, na které jsme 9let usilovně pracovali- nevědomě. Musíme se tedy poučit z dosavadních chyb.

Energie Marsu je tedy silná, může nás smést jako tsunami, ale pozor- když pochopíme tuto energii, můžeme na této silné energii s trochou bdělosti a dobrého balacu vysurfovat každou vlnu.

A jak se to projevuje v realitě?

Například tak, že se mnozí lidé po mnohaletém odmítání nebo odkládání letos konečně donutili přijít na terapii a zpracovat si své dětství, trauma z porodu a nebo z dospívání. Letos se dařilo odkládat těžkou karmu, uzdravit Duši. Chroničtí odkládači a nedokončovači mohli letošní energii Marsu využít ve svůj prospěch a konečně si věci uzavřít, dořešit, dokončit. Lidé závislí na alkoholu, antidepresivech nebo na drogách to mohli letos bezpečně pustit bez následků. Lidé líní a točící se v kruhu mohli letos konečně vyklouznout z pasti svého ega a mysli. Nemocní se mohli uzdravit a transformovat...

Tak proč se letos, v závěru roku, necítí být všichni šťastní, zdraví a osvícení?

Protože každý má jiné tempo, jiný Plán duše a také zcela jinou Cestu. Každý má jiný čas probuzení se. Jejich čas teprve přijde. Jedno máme ale všichni společné- Dojít do plného stavu prožívání štěstí, zdraví a zastavit inkarnační kolo. 

Letos se oddělovalo zrno od plev a tzv. terapeuti nebo lidé, kteří měli dojem, že jsou předurčeni pracovat s lidmi a pomáhat jim byli zastaveni a nebo vážně upozorněni na změnu svých záměrů, postojů a zdrojů, odkud čerpají. Naopak ti, kteří postoupili o stupeň výše nyní slaví, sklízí úspěch a vděčnost.

Čím více jsme sjednoceni s egem, tím hůře se nám rozlišuje, co je pro nás dobré, správné a co je naopak chybné, zbytečné nebo nedůležité. Je poukázáno na lidské silné obranné mechanismy, které jedinci brání jít dál a výše, být Světlem a Moudrostí, naplnit svůj Plán Duše. Někomu stačí naznačit, jiného je třeba trknout. Lidé, kteří ani po trknutí nedbali a stále si jeli ve svých programech a iluzích, dostanou šanci v novém devítiletém cyklu, který začíná 1.1.2017.

Je to nový, čistý nepopsaný list v energii Slunce. Krásný, duchovní a světelný věk, ze starých spisů známý jako Zlatý věk. Světlo uvidí ti, jež si svůj předešlý devítiletý cyklus férově uzavřeli a vymanili se z jeho karmy. Odpustili sobě i druhým, sklonili své ego a otevřeli svá srdce, očistili se.

Pro ostatní to bude rok dalších náročných lekcí, kde budou opět konfrontováni se svým postojem k životu, k hledání smyslu svého života, hledání vztahu k Bohu, ke Světlu a k Míru. Další rychlý a intenzivní rok, kde už není čas na odkládání, čekání, vykrucování a prodlevy. Výzvy dostávají jiný rámec a větší jasnost- "Chceš /nechceš? Teď hned se rozhodni, není už čas. A surfuj, nebo tě to spláchne."

Letošní rok byl pro mne silným zážitkem zejména po duchovní a pracovní stránce. Pozvolna probíhám cílovou páskou tohoto roku a jemně si udfukuji, poněvadž tento rok byl vážně nadupadný a úžasný :-) Děkuji

Krásný den, krásný závěr roku Ti přeje Natálie 

© 2016-2021 Deník Natálie Tothové

webdesign: 3wD webdesign

FaceBook YouTube spokojena.zena@gmail.com