Deník Natálie Tothové

Návod k domácímu použití

- Děkujte za vše co jste v ten den zažili

- Denně vyjádřete svým blízkým lásku- dotyky a slovy

- Pokud někomu můžete vyjádřit úctu a vděčnost, udělejte to

- Dívejte se na to, co ve vašem životě/vztahu funguje

- Staňte se dobrem, spravedlností a soucitem 

- Vynechte jakoukoliv kritiku a závist - přejte druhým a inspirujte se

- Rozhodněte se používat jemná, láskyplná slova (nejen k sobě)

- Tam, kde jste netrpěliví dýchejte a berte ohledy na ostatní, neboť trpělivost je duchovní kvalita, které se musíme naučit

- Nekritizujte, vyjádřete respekt a toleranci, a všimněte si, co vám druhý zrcadlí a integrujte

- Jakékoliv emoce prožijte (nejlépe o samotě, pak opět- poděkujte) 

- Denně někoho potěš, a když nemůžeš, tak alespoň nezarmoutíš

- Buďte soucitní, čistí a jemní. Nepoužívejte ironii

- Uvědomte si, že jediná jistota je, že jste sem přišli sami a odejdete sami. My sami jste sobě oporou, podporou, přítelem i nepřítelem

- Najděte správnou míru ve všem, vyhněte se přebytkům a stagnaci

- Buďte pokorní, milí a štědří a respektujte ostatní 

- Nedělejte si legraci z ostatních, nebuďte zlí na sebe ani na ostatní

- Buďte pravdiví ve slovech a činech. Říkejte pravdu, nelžete a neshazujte ostatní 

- Uvědomte si, že Pravda k sobě samému vás osvobodí

- Pomáhejme si 

- Praktikujte oddanost - můžete být oddaní Bohu, své Vizi, svému partnerství nebo povolání

- Miluj a chraň život

- Můžeš šířit mír a harmonii a přestaň plodit negativní či agresivní myšlenky a emoce

- Navštěvuj světelné techniky a dobíjejte se- Om chanting, Atma Kriya joga, Daršany, Satori dýchání, meditace

- Neúčastni se pomluv, domněnek a ponižování druhých

- Každý den s mantrou nebo modlitbou

- Pozoruj svůj dech a s nádechem v duchu vyslov Om namo, s výdechem Narájenája 1min/denně

- Povídej si s rostlinkami

- Každý den s úsměvem

© 2016-2021 Deník Natálie Tothové

webdesign: 3wD webdesign

FaceBook YouTube spokojena.zena@gmail.com