Deník Natálie Tothové
Témata z emailů mají tento společný jmenovatel, který se pokusím objasnit alespoň v psané formě. Nejraději mám však praktické ukázky ze života ukázané přímo na živo. :-)
Pakliže má Žena problém s přijetím své matky, protože "matka není dost dobrá", bude mít tendenci si tato Žena hledat představitelku své Velké Matky, ke které může vzhlížet, ve svém okolí. Často je to pak nějaká terapeutka, učitelka, kamarádka nebo průvodkyně. Pakliže je tato terapeutka, učitelka, kamarádka nebo průvodkyně dostatečně pokorná a bdělá, využije této pozornosti Ženy a začne ji stáčet k Matce klientky, což ve výsledku přinese pokorné přijetí Matky a spojení se s ní. Paradoxně má tento typ žen problémy právě s ženami, ale často také s muži.
To samé platí u mužů.
Pakliže má Muž problém s přijetím svého otce, protože "nebyl dost dobrý", bude mít tendenci si tento Muž hledat představitele Velkého Otce a hrdiny, ke kterému může vzhlížet, učit se od něj a trávit s ním svůj čas. Tento typ mužů má problémy s ženami.
Spojení se s energií svých předků umožňuje mnoho technik, a některé jsou účinné, jiné méně, některé jsou nebezpečné, jiné jsou zcela bez účinku. Velmi však záleží na samotném terapeutovi, který toto téma již musí mít ve svém životě uzdraveno, aby pak uměl správně vést a propracovat téma svého klienta. Toto samotný klient na první pohled nepozná. Vybírej tedy pozorně a ukazatelem ti má být laskavost, moudrost a pokora daného terapeuta, neboť i na tomto poli je spousta ego-pastiček a blud-šarlatánů. Rozvinout naši schopnost umět rozlišovat zrno od plev je ~ náš velký úkol.
Krásný slunečný víkend Ti přeje Natálie*

© 2016-2021 Deník Natálie Tothové

webdesign: 3wD webdesign

FaceBook YouTube spokojena.zena@gmail.com