Deník Natálie Tothové

V jednom ze svých videjí zmiňuji- Každý jsme na jiném stupni vědomí a uvědomění. Během své Cesty životem si uvědomíš, že každý má svou vlastní Cestu a nemáš to potřebu jakkoliv komentovat. Na určitém stupni svého růstu si uvědomíš, že tak, jako má každý svou Cestu, má i každý svou Pravdu. Najednou ucítíš, že potřebuješ žít svou vlastní Pravdu, ale nepotřebuješ o ní přesvědčovat okolí. A to je stav tvé vnitřní Svobody, to je stav Osvícení."

Ačkoliv to již všichni dobře víte a nebo to alespoň tušíte, každý jsme na jiném stupni vědomí. Každý má jiné schopnosti, nástroje a každý má jiný vztah k tělu, k přírodě a ke Stvořiteli. Takže ještě jinými slovy- všichni pocházíme z Jednoho zdroje, ale nejsme si rovni, jsme součástí hierarchie. Těm, co jsou nad námi je nutné projevit úctu a pokoru, protože nás vedou, léčí a učí nás. K těm, co jsou pod námi projevme shovívavost, protože jsme všichni byli "jednou" nevědomí.
Každý má svou jedinečnou Cestu, na této Cestě se buď zatím hledá a nebo již pracuje s nástroji, které získal. To, co máme všichni stejně dané je -stát se lepším člověkem a lépe využívat darů a nástrojů, které jsou nám k dispozici-. 

Uvedu jednoduchý příklad dvou lidí~ Jeden ohněm zapálí dům a má pocit moci, že něco ovládl. Ve skutečnosti je to destrukce, ale to on ze své úrovně nevidí. Jiný člověk přistoupí k ohni vědomě a tvořivě- zatopí v krbu a uvaří oběd, po té oheň uhasí. Cítí vděčnost.

Každý den máme volbu udělat pro sebe a pro svět něco Dobrého (Světelného a Láskyplného). To, že si toho spousta lidí vůbec není vědoma, je právě úrovní jejich vědomí. Čím nižší je úroveň vědomí, tím komplikovanější/destrukční  je realita jednotlivce. Ale i takový jedinec je na Cestě. Je to tedy proces, u každého jinak rychlý a jinak dlouhý. Velkou překážkou je nám Mysl, nejen se svými programy, ale také se všemi vzpomínkami na různé křivdy, zrady a nepravosti. Takže pokud jste si mysleli, že inteligence, bystrost a moudrost pochází z Mysli, tak opak je pravdou. Mysl je pouhý starý diář plný poznámek, který jsme měli už dávno spálit. Hm, to ale není tak snadné, protože k těmto záznamům a vzpomínkám se řadí emoce a pocity. A ty způsobují nízké vibrace těla. Když jsou nízké vibrace těla, přichází nehody, problémy, těžkosti, nemoci, nedostatek. A zde přichází pomoc, kterou buď uvítáme a nebo odmítneme. Když pomoc přijmeme, začínáme růst a sílit. Když pomoc odmítneme (program- všechno musím zvládnout sám), stagnujeme a trpíme.

Osobním a spirituálním rozvojem Mysl oslabujeme a emoce rozpouštíme, tím dovolujeme naší vnitřní moudrosti řídit náš život v souladu s Pravdou a vědomě tak tvoříme naši realitu. Jinak to nejde, než si vzpomenout na to, kým doopravdy jsme. Jsme spirituální bytosti, které přišly získat zkušenosti ve hmotě, skrze tělo. Ano, není to snadné, ale rozhodně jsme sem nepřišli trpět, přátelé. Pokud v životě trpíte, změňte úhel pohledu a dívejte se na svět s láskou. 

Vědomé tvoření a vědomé bytí je ve své podstatě velmi snadné, stačí být bdělý a dočerpávat Světlo. To je jako v autě- být bdělý/pozorný a doplňovat olej a banzín. Když jsme vědomí, vše tvoříme v bdělosti a ne v programu a nebo pod tlakem okolností, strachu a emocí. Vědomé početí, vědomé těhotenství, vědomý porod, vědomé rodičovství, vědomé parnerství, vědomá sexualita, vědomé stravování=  to vše je naše přirozenost od které nás odklání Mysl a zátěže z rodu, případně karmické otázky. Všem párům, kteří uvažují o početí doporučuji si nejprve uzdravit svá témata z vlastního početí, prenatálu, porodu a z dětství, aby to nepřenášeli na dítě. Když už je pak dítě na světě a odžívá si za maminku nebo tatínka to, co si ti dva měli v sobě už dávno vyřešit, je nešťastné- NEŽIJE SVŮJ VLASTNÍ ŽIVOT. To, že si to vybralo je sice pravda, ale neměla by to být obhajoba lenosti a zakrnění rodičů. Ve vztahu a v rodině pak vzniká spousta utrpení, naprosto zbytečného. Někdy se ptám, proč si lidi tak zbytečně komplikují život. Marně pak roky hledají radost a lehkost z Bytí...

Jak poznat, že mají budoucí rodiče uzdravené základní témata?
- Nepociťují žádné emoční výkyvy při setkání se svými rodiči, není tam zloba, zášť, bolest, nenávist, výčitka, vina...nic. V této věci je potřeba být k sobě velice upřímný.

Další problém bývá, že lidi ucítí volání Duše, která je tlačí k osobnímu rozvoji, ale kvůli své -Mysli- (lenost, strach ze změny, komfortní zona,...) lidi toto volání po změně, studiu, růst a posunu odmítnou. Prostě odmítnou slyšet svou Duši. Odštěpí se od ní a v tu chvíli začíná kolotoč událostí, které odpovídají odštěpení- bloudení, nedostatek síly, úbytek energie, neopodstatněné strachy, fobie, úzkosti, melancholie, nespavost, deprese, neplodnost, strach ze Smrti i ze Života, nemoc, nesamostatnost a emocionální nezralost. Myšlení typu- "Ted´ mi to ještě nevychází, za rok budu mít více klidu a času pro sebe" - je téma sebe-zrady.

V České a Slovenské republice je téma ZRADY silným zápisem v našich buňkách, hned vedle PONÍŽENÍ, KŘIVDA A ODMÍTNUTÍ. Vycházím z výsledků tisíce lidí, kteří prošli online Testem 5 klíčových zranění.

Často se mne lidi ptají, co je jejich úkolem a posláním zde, na Zemi. 
Víte, mít poslání v rodičovství, stát se lékařem, právníkem, hercem, umělcem, zahradníkem,... to vše je bohulibé Poslání, nesnižujte své schopnosti. 
A pokud se o sobě chcete dozvědět více, doporučím začít se více zajímat o sebe, zkoumat se= obrátit svou pozornost dovnitř. Toto za vás stejně nikdo jiný neudělá. K tomu dobře poslouží nejrůznější pomůcky, jako třeba numerologie, univerzální kabala, astrologie. Dřív, nebo později (záleží na vaší rychlosti a schopnosti růst a rozvíjet své vědomí- téma změny) dostanete odpověd´ na své otázky. Staré známé rčení "UŽ MI SVÍTÁ" má v sobě obsaženou veškerou moudrost- jde o Světlo. Z toho vyplývá, že všechna pochopení, uvědomění, růst a posun se dějí jen díky přijetí Světla do nevědomí (temnoty). 

Světlo získáváme nezištnou službou, pozitivním myšlením, osobním a spirituálním rozvojem, každodenní Sadhanou, meditací, zpíváním manter, modlitbou a to během celého života, ne jen v nějaké jeho etapě.

Ne každému je dáno být léčitelem, terapeutem, jogínem, Mistrem. To, co děláme, čím se zabýváme a co žijeme jen odráží to, co jsme dělali už dávno před tím, před naším zrozením- čili rodíme se s tím, nevystudováváme to. Máme k tomu hlubší předurčení a často se to začne projevovat už v dětství. Práce a poslání skutečného terapeuta, učitele jogína, Mistra je krásná, ale nese sebou také spoustu odpovědnosti a bdělosti. Na nikoho není kladeno tolik zkoušek, jako právě na nás. VyMyslet si, že se z nedostatku pracovních příležitostí prostě stanete terapeutem, nebo si zaplatíte nějaký kurz s certifikátem  a jste Mistrem je výplod Mysli, to není vyšší smysl= to je nesmysl. 

Absolvujeme mnoho životů, vyměníme mnoho těl, setkáme se se spoustou Mistrů a Učitelů, zažíváme vrcholy i pády. To, co je ale neměnné je naše Duše. Jsou v ní uchovány všechny moudrosti a zkušenosti z minulých inkarnací. A ten, kdo má kontakt se svou Duší, snadno čerpá moudrost a vědění a naplňuje své poslání. Čím silnější je kontakt s Duší, tím slabší je naše Mysl a programy. Každá Duše potřebuje Světlo a Lásku, aby se cítila šťastná a silná. Když Duši chybí Světlo a Láska, projeví se to na fyzické, emocionální a energetické úrovni například depresemi, nemocemi, strachy, úzkostmi, panikou, stagnací, zablokováním,... 

Osobní a spirituální rozvoj postupně rozšiřuje vědomí, život dostává lehkost plynutí a Duše má spoustu Světla a Lásky, čili má kontakt s Duchem.
Takový člověk automaticky září, léčí a uzdravuje své okolí a rodovou linii. 

V dnešní době je větší procento lidí, kteří jsou neplodní, a nebo se jim nedaří najít si partnera a udržet si jej. Přibývá také lidí, kteří i navzdory hojnosti kolem prožívají nedostatek. To vše má v sobě hluboké souvislosti a důvody, přátelé. Hledejte je. V dnešní době si může každý najít vhodnou techniku a terapeuta, a dobrat se k příčině. Spousta těchto komplikací přichází do života těm, kteří se musí vydat cestou změny a osobního rozvoje. Přeje si to jejich Duše a udělá cokoliv, aby člověka donutila se ozvíjet a zabývat se svým nitrem- stanovit si nové priority a hodnoty, provést nějaké změny ve své každodennosti a začít žít vědomě, s láskou a pravdivě.

Dokud budeme nosit toto tělo, nemáme hotovo, stále je se co učit, přátelé. Pokud si myslíte, že po nějakém kurzu, terapii nebo po obdržení nějakého certifikátu k nějaké technice, či zda jste v pozici samotného terapeuta, lektora, máte dojem, že již máte hotovo, tak vás zklamu- jste na samém začátku, přátelé, a může to být bezva jízda plná" AHA" momentů. Život je fascinující, jen to uvidět a ocenit...* 

Přeji vám dlouhý, šťastný a vědomý život, s láskou Natálie*

© 2016-2021 Deník Natálie Tothové

webdesign: 3wD webdesign

FaceBook YouTube spokojena.zena@gmail.com