Deník Natálie Tothové

Sem tam se objeví pisatel, který píše, že se na sobě snaží dlouhodobě pracovat. Byl tady a byl tamhle. Navštívil toho a pak tam toho. Nicméně je to bez výsledků. Ptají se, v čem jsem já Natálie jiná a proč by to mělo fungovat právě na mých terapiích, když jim to nefungovalo nikde. A já odpovídám, že mi to funguje proto, neboť vedle traumatu a běžného života řešíme také to vyšší, co vše uvádí do chodu, co vše řídí a posouvá vpřed. Vedle traumatu stavím Duši a spiritualitu, je to jako mozaika, která dává konečně smysl. Všechno má svůj důvod, příčinu a následek. Všechno v našem životě spadá do inteligentního systému zdánlivých náhod a zdánlivé svobodné vůle. A když se naučí člověk dívat na svůj životní příběh odosobněně a z nadhledu, automaticky začíná jinak fungovat v běžném životě.

Hmota + Spiritualita, NE POUZE HMOTA a ne POUZE SPIRITUALITA
Jedno bez druhého nemá nosnou sílu. Nemá smysl zabývat se jenom traumatickým prožitkem bez toho, aby měl tento jedinec šanci pocítit, jak je mocný a že je jeho bezmoc pouhý sebeklam. Buď je člověk prázdným materialistou, který hledá smysl života a je věčně nespokojený, a nebo zná spoustu posvátných textů a jógových pozic, ale nezvládá život ve hmotě a má v nepořádku své finance a vztahy. Ani jeden není dál než ten druhý. Jedině sloučením obojího může vzniknout v člověku Celistvost. Hmota a vše s tím spojené má omezený rámec, jenže my nejsme hmota, my jsme mnohem více. Kdo tedy jsme? To zajímá každého, že? Na to si může přijít každý sám hned, jakmile vstoupí do Procesu sebehledání.

Tím, jak se zlepšuje naše sebeuvědomění, tím se duchovně posouváme a rosteme. Z toho tedy vyplývá, že vše, co nás vede k hlubšímu zamyšlení se nad sebou a svým životem, nás vlastně duchovně posouvá a posiluje a činí nás klidnými, moudrými a vyrovnanými. Z této pozice pak umíme správně působit na lidi ve svém okolí. Stáváme se nositeli Světla a Klidu, který prostupuje všemi a vším, kde se právě nacházíme. Samozřejmě je to proces, u každého jinak dlouhý a jinak náročný.

To znamená, že lidé, kteří jaksi nemají zájem, ani kapacitu zabývat se tématem a otázkou Boha ( spiritualita, duchovnost, vyšší úrovně, vliv působení energií, Duše, Mistr, atd), jsou vlastně na velmi nízké úrovni sebepoznání. Lidé, kteří již žijí duchovnost ve hmotě (nemyslím tím ezoteriky a podobně) jsou na tom lépe, neboť jsou na vyšší rovině v sebepoznání a jednoznačně se jim vede lépe.

A nyní si zviditelněme ještě jednu informaci. Náboženství vedou lidé, ezoteriku vedou snílci (v lepším případě). Jenže Bůh a spiritualita je až za tím. Boha nenajdeme ani v náboženství ani v ezoterice.

O tom jsou mé terapie v cyklu, a to je můj úkol zde.
Zítra nám začíná nový cyklus terapií a já se velmi těším na nováčky, kteří také dostanou šanci postupně trans-formovat své životy a myšlení.

Přeji vám pěkný večer a krásný víkend, s láskou Natálie*

© 2016-2021 Deník Natálie Tothové

webdesign: 3wD webdesign

FaceBook YouTube spokojena.zena@gmail.com