Deník Natálie Tothové


Na svět a podněty můžeme vždy reagovat jen ze dvou úrovní, přátelé. Vždy jednáme z té úrovně, která je nám v daném období vibračně bližší. Jestliže máme nižší vibrace, naše reakce jsou zvířecí, pudové, rychlé. Jestliže máme vyšší vibrace, rozhodujeme se, jak budeme reagovat a mnohdy si například vybíráme ~ nereagovat. Dobré je vědět, že v jednom životě můžeme vyrůst i spadnout. Jen na nás však záleží z jaké úrovně prožijeme náš vlastní život a vztahy.

Pojďme to trochu rozvést. Vibrace si snižujeme negativními myšlenkami nebo vyjadřováním, jedením masa, kouřením, pitím, závislostmi, pomluvou, domněnkami, nedostatkem odpočinku.

Vibrace si navyšujeme Japa Malou, denní spirituální prací, osobním a spirituálním rozvojem za účelem kultivace svých návyků a postojů, dále vegetariánstvím/veganstvím, mantrou, modlitbou, dechovými technikami, pobytem v přírodě, projevováním vděčnosti, poklonou, OM chantingem.

Jestliže reagujeme z mysli, reagujeme vždy na základě nějakých programů a nezpracovaných zranění z minulosti a v tomto soudku jsou naše reakce buď útočné, agresivní a nebo se sexuálním, čili "zištným" podkladem...toto je nižší úroveň.
Když bych to dala do čísel a představíme si stupnici 0 - 10, kde 0 znamená zvířecí podstatu v nás a 10 je plně probuzená úroveň lidství a odpovědnosti, tak výše popsaný typ člověka se pohybuje mezi 0 - 5. Tato rovina má ráda všechno pod kontrolou, podléhá projekcím, domněnkám a fantaziím, má nízkou empatii i citlivost, zato vysokou míru závislosti a očekávání. Má silné JÁ (ego). Jestliže nad nějakou událostí tento typ člověka nemá kontrolu, začne se projevovat "zvíře" v nás a to se snaží přežít nebo urvat, co se dá. Zde jsme "nesoudným" a hloupým ( opak moudrosti).

Jestliže reagujeme na základě otevřeného srdce plného lásky, pochopení, laskavosti anebo se o to aspoň pokusíme například upřímným úsměvem, vlídným slovem, vibrace vzrostou a na stupnici oscilujeme mezi 6 - 10. Působení z této úrovně je pro nás i pro okolí vždy pohlazením, klidem a nebo povzbuzením. Toto je úroveň vyšší, nazýváme ji úroveň Lidství a zde je svědomí, charakternost, férovost, úcta, respekt, moudrost, trpělivost, spolupráce. Z této úrovně se můžeme rozhodnout na něco prostě nereagovat, neboť umíme rozšířit vědomí dostatečně daleko na to, abychom si uměli zmapovat, do jaké míry je naše reagování prospěšné v dané situace a kdy je prostě lepší mlčet, aby to situaci prospělo. Jestliže reagujeme, vždy je to na základě rozumu a pochopení souvislostí. Nikdy však nereagujeme na základě bolesti ve snaze někomu uškodit, někoho sejmout nebo potrestat, případně na něj udělat dojem. To je právě ta zvířecí složka- nižší úroveň Bytí. Naučme se tyto dvě roviny správně rozlišovat a zaujmout k nim ten správný postoj. Každý den k tomu máme příležitost.

Nyní to shrnu
Úroveň Lidství vystává až s hloubkou poznání a rozvoje ducha, je nepřenositelná. Úroveň Zvířecí je rovina, která přináší spoustu komplikací a těžkostí, na základě kterých máme šanci dosáhnout vyšších úrovní a stát se Člověkem, který ctí sebe, druhé a Boha.

Během života můžeme projít oběma fázemi, obě člověku něco poskytují. Nižší úroveň (zvířecí) člověku dává pocit spokojenosti, jestliže má naplněné potřeby. Jenže v nízkých vibracích spokojenost trvá jen chvíli, častější pocit je právě nespokojenost a hledání chyb u druhých a stavy zklamání z nedostatků druhých. V této rovině je člověk nespokojený, kritický, soudící a povrchní, život utíká mezi prsty.

Ve vyšších úrovni (v lidství) máme vedle naplněných základních potřeb také odpovědnost a poznání, že vše, co se nám děje je z nějakého důvodu a my se můžeme rozhodnout, jaký k dané situaci zaujmeme postoj. Nejde však o teorii, ale o skutečně žitý postoj. Na této úrovni člověk začíná hledat Boha, rozvíjí svůj potenciál a šíří ticho a klid do světa. Tak pracuje na světovém míru. Lidství ve spojení s Bohem přináší do našeho Bytí kvalitu, kterou známe jako ŠTĚSTÍ.

Vyplň si svůj dotazník štěstí, sdílej své zkušenosti na portálu Happyence: http://www.happyence.com/cs/dotaznik

Přeji vám krásný víkend, přátelé, s láskou Natálie

© 2016-2021 Deník Natálie Tothové

webdesign: 3wD webdesign

FaceBook YouTube spokojena.zena@gmail.com