Deník Natálie Tothové

PARTNERSTVÍ I MANŽELSTVÍ potřebuje čas, zraje jako víno. Ale může z něj být také mošt...

Každý partnerský vztah je vystaven různým emočním výzvám, které musí partneři zvládat společně, má-li jejich vztah růst a prohlubovat se. Emoční výzvy přináší běžná každodennost, partnerova minulost, období na dovolené, vánoční svátky, rodinné sešlosti, nemoc, dluhy, narození dítěte, stěhování, atd.

Během těchto situací se rychle prověří kdo je jak nastavený a co si nese ze své původní rodiny, případně z minulého vztahu. Jasně uvidíme až právě ve vypjatých situacích, jaký má váš partner charakter, jak moc je či není zatížený svými věcmi z minulosti a zda je optimistický, odolný, emočně stabilní a má takříkajíc pevné emoční a charakterové jádro.

Jestliže jsou oba partneři zralí a emočně stabilní, emoční výzvy se redukují a vystává vzájemné porozumění, které do vztahu přináší pocit jistoty a bezpečí.

Jenže, kdo je dnes emočně zralý a emočně stabilní?

Faktem je, že díky překonaným problémům vztah a s ním i jednotlivec roste, sílí a stabilizuje se. Neboť až se zkušenostmi, jestliže tyto výzvy ustojíme, stáváme se stabilními, zralými a moudrými. Ano, může dojít také k rozchodu, ale svým lekcím neunikneme. Na místě Karla bude stát Petr nebo Pavel, na místě Boženy bude stát Martina nebo Věra, a lekce bude stejná. Proto se nebojte, když se ve vztahu nějaká situace vynoří a žádá si vaši pozornost a řešení. Jděte do toho, hledejte řešení, podpořte se. Jestliže nedostáváte podporu přímo od partnera, nevadí. Podpořte se sám a podpořte také partnera, jestliže na to máte sílu. No, a jakmile se vyloupnou nějaké emoce, prožijte je pokud možno sám na polštáři, nezatěžujte svými výlevy partnera ani děti. Tímto nerozumným jednáním vznikají hluboké šrámy z kterých se mnoho lidí nedostane ani za 30 let.

Výzvy, které partnerství přináší jsou různé. Každý však dostane naloženo jen tolik, kolik unese. Nikdo nedostane více. Jestliže máš dojem, že něco nezvládáš věz, že musíš něco odložit, například nějakou starou nezpracovanou bolest, zranění a nebo neodpuštění. Hned se ti uleví.

Velké zkoušky jsou například majetkové vypořádání s ex-partnerem, úmrtí dítěte, pracovní vyhoření, ztrátu zaměstnání, nevěra a nebo osobní bankrot. Jsou to situace, které bolí, frustrují a proto nejlépe prověřují naše postoje a programy.

Na vše pohlížej jako na lekci, zkoušku a výzvu k růstu. Když přijmeš, že tě nikdo druhý nemůže zranit ani ti ublížit, budeš dostatečně odolný zvládat náročné situace. Odolnost přichází s počtem už zvládnutých výzev, které život přinesl. Naopak slabost a neschopnost se postavit výzvám značí, že člověk něco kdysi dávno nedotáhl a stále mu v tom trčí energie, která mu nyní chybí na další výzvy. Ideální prostředek jak si vyzvednout zpět svou energii je kineziologie v kombinaci se Satori dýcháním. Nejednou jsem se o tom přesvědčila.

Nesklouzávej k roli oběti, tím se okradeš o veškerou sílu a vyhlídky na změnu. Když pak rozšíříš své vnímání, zjistíš, že nežiješ v nepřátelském Vesmíru, že je vše jen o úhlu pohledu a všechno má své řešení a ne všemu musíš hned rozumět.
Někdy postačí věci přijmout tak, jak jsou a pokorně se sklonit.

Online Test emoční zralosti prověří, jak jsi na tom ty i tvůj partner: http://www.denik-natalietothove.cz/test-emocni-zralosti
Zhodnotí také tvůj dosavadní rozvoj a udá směr, kterým se dále rozvíjet.

A tak, jako každý rok, čeká nás i letos celodenní sebepoznávací a zážitkový program pro zadané i nezadané, jednotlivce i páry~
DUŠE VZTAHU 19.května: http://www.denik-natalietothove.cz/akce

Přeji vám krásné dny, pohodové vztahy a třeba se někdy uvidíme.

S láskou Natálie*

© 2016-2021 Deník Natálie Tothové

webdesign: 3wD webdesign

FaceBook YouTube spokojena.zena@gmail.com