Deník Natálie Tothové

Stojí na Emoční zralosti jednotlivců. Známe tu krásnou zkratku EQ, že? Není zas tak podstatné, jak vysoké IQ člověk má, když mu vedle toho chybí empatie, citlivost, vnitřní klid a sebereflexe. To je dnes velké téma nejen v ČR a na Slovensku, ale obecně ve světě...čili zaměřujme se ne na IQ, ale na EQ!
Mnozí jsme v roli pozorovatele a zjišťujeme, že věk ani stáří zdaleka nemusí odpovídat emočnímu rozpoložení konkrétního člověka. Někteří dospělí se celoživotně chovají jako děti, teenageři a ani si to neuvědomují. Mají sice spoustu indicií k tomu, aby pochopili, že je u nich v životě něco v nepořádku, ale neumějí tyto indicie správně číst a pracovat s nimi. A právě zde přišlo zavolání- "Předej nástroje, ukaž cestu." Právě takto, z vyššího povolání, vznikl zážitkový program Trénink, který se každý rok vyvíjí jiným a novým směrem a proto pokaždé zasáhne jen to, co je skutečně v daném období jednotlivce i skupiny důležité a přínosné.
Každý rok je důležité a přínosné posílení schopnosti sebereflexe, neboť ta se může s přicházejícími problémy a zkouškami otupovat či ztrácet. Další oblastí k posílení je hledání elegantních řešení pro "neřešitelné problémy", neboť tíha ještě nikomu nic dobrého nepřinesla. Tíha zabíjí víru a důvěru. Postupné rozšíření a navýšení vědomí a prohloubení emoční zralosti "EQ" formou zážitkového programu přináší mnoho pochopení a osvobození, což je moc fajn pro normální život. A teď to přichází... Takže mým úkolem není vás odlákat z reality někam do jeskyně či do ašrámu, ale pomoci vám lépe zvládat realitu ve hmotě a nehroutit se.

Rozšíření vědomí je běžnému člověku nástrojem i darem v nelehkých životních situacích, ale také v běžném životě.... Nejčastěji ve vztazích na pracovišti, v rodině a v partnerství.  S láskou Natálie*

© 2016-2021 Deník Natálie Tothové

webdesign: 3wD webdesign

FaceBook YouTube spokojena.zena@gmail.com