Deník Natálie Tothové

Často slýchám: "MOJE DÍTĚ JE UČITEL", "MŮJ PARTNER JE UČITEL", "MOJE TCHÝNĚ JE UČITEL"....skutečně to tak je?
….není, přátelé. Jestliže někoho povýším na úroveň Učitel, sebe tím snížím. Jestliže matka povýší své dítě na pozici Učitele, je pod ním, což je chybné nastavení a dítě ztrácí cit k hierarchii. Vyrůstá nám tady generace malých dětí ignorujících autoritu, řád a tradici.

Kdo je vlastně Učitel?
Učitel je povolaný člověk. Ten, kdo už ví, zná a umí a jestliže nás učí, tak jen to, co sám žije, umí a ovládá. Jedná tedy vědomě, z nadhledu a s cílem něco naučit, někoho vyškolit, dát mu lekci a přezkoušet ho. Učitel zcela vědomě nastavuje okolí zrcadlo. Ano, tak, jako je tomu ve škole, je tomu i v osobním a spirituálním směru. Pochybuji o tom, že nás dítě, tchýně nebo partner učí něco vědomě a z pozice nadhledu. Ono totiž ti, které považujeme za ty, jež nás učí, se ve skutečnosti sami ještě učí a často jednají velmi nevědomě a pod vlivem svých emocí a programů. Nejsou tedy dál než my a chybí jim vědomé konání a nadhled.

"Jestliže na sobě člověk nepracuje, je na něm pracováno ".
Toto motto vystihuje podstatu, kterou zde chci zvědomit. Jestliže nemá člověk Učitele svého osobního a spirituálního rozvoje "venku", kterého si sám vlastním úsilím našel, musí se učit v rámci osobního života doma skrze Zrcadlení, zejména pak skrze lidi, kteří jsou nám nejblíže- rodina, kolegové v práci, sousedi, přátelé.
Faktem je, že Život je velký učitel a učí všechny bez rozdílu, zejména pak ty, jež by se svým rozvojem sami od sebe nikdy nezabývali. Jsou tedy okolnostmi (životem) přinuceni a někdy i dotlačeni hledat řešení, najít Cestu. Oproti tomu stojí člověk, který jde svému rozvoji a kultivaci svých postojů a návyků sám od sebe vstříc. Takový člověk je připraven učit se, neboť všechno ostatní je nedůležité. Učíme se, jelikož je to naše podstata. A pak jsou zde Učitelé, kteří přišli splnit své poslání.

Otevřený a naladěný člověk nachází v rámci života svého Učitele, neboť k sobě patří jako slepice k vajíčku. Vesmír tyto dva prvky spojí, až je správný čas. V pozici Učitele = plnícího své poslání, je vyspělá Bytost, která plní svou Vyšší misi (smysl své inkarnace, Dharmu). Žák s Učitelem to má pak v rámci každodenního života mnohem jednodušší, neboť se učí rychle, dobrovolně a rád. Tito lidé ~ žáci s Učitelem určují směr a vývoj společnosti. Takto nastavená je 1/3 populace.

Zbývající 2/3 populace se učí skrze bolest, utrpení, bezmoc, nemoc, rozchody, bankroty, jinými slovy skrze lekce a zkoušky Života.

Jestliže Učitel řekne svému žáku- "pozor na duchovní pýchu" nebo "nejsi upřímný, pravdivý" je to právě v ten správný čas, ani o minutu dříve, ani o minutu později. Taková rána zčista jasna od Učitele, kterému jsme věřili a mysleli si, že ho máme na své straně může zabolet Ale to je jen ego! Ego si myslí, že je jeho Učitel kamarád/ka a jsou si rovni...

Každý Učitel vidí potenciál svého žáka a posouvá jej k tomu. Raduje se z úspěchů svého žáka a v těžkých obdobích jej podrží.

Každý skutečný Učitel, jež plní svou misi má nad sebou Mistra, nikdy nejde sám za sebe. Každý Mistr mezi svými žáky pozná Učitele a dává mu speciální ochranu a vedení. Společně pak působí i tam, kde by Mistr sám o sobě nebyl přijatý... například kvůli nejrůznějším předsudkům, nevědomosti, mentálním programům, pýše atd.

Každý skutečný Učitel přivádí žáka k Mistrovým nohám, i nadále je však jeho Učitelem, jelikož se všedními starostmi nemůžeme jít za Mistrem, od toho jsou zde jeho prodloužené ruce- Učitelé. Toto je řád, kterému podléhá jak Učitel, tak žák.

A když je žák pokorný a nebojuje se svým Učitelem (projekce mámy či táty), odpadne žáku další vrstva iluze o sobě a může se posunout rychleji ke své podstatě. Učitel nikdy neříká nic do větru, je v pozici Služby a slouží jednotlivci i celku. Pozice Učitele není snadná, a proto ji může vykonávat jen povolaná Duše, člověk s velkou vnitřní sílou a čistotu. Ostatním se jejich hra na Učitele rozpadne jako domeček z karet. Pravý Učitel a náš průvodce má k této misi veškerý energetický, emoční a mentální kapitál, zejména pak duchovní nástroje, včetně podpory Mistra, aby svou misi zvládal správně a v souladu s Vyšším řádem, neboť na něm leží velká odpovědnost a Bůh nikdy neposílá své Anděly nepřipravené. Takových Učitelů je v lidském těle mnoho, vždycky tady byli a vždycky tady budou.
Žijí ctnostně, jdou druhým příkladem, jsou laskaví, mocní, shovívaví a oddaní Vyššímu řádu, neboť jsou jeho Ochránci.

Přeji vám krásný adventní čas přátelé. S láskou Natálie

© 2016-2021 Deník Natálie Tothové

webdesign: 3wD webdesign

FaceBook YouTube spokojena.zena@gmail.com