Deník Natálie Tothové

"MUŽI JSOU V HAJ - LU"
(zaslechla jsem výrok jednoho nejmenovaného terapeuta, který s ženami i muži řeší jejich vztahové záležitosti)

Největším problémem a slabým místem Muže je jeho nevědomost, nezralost, zbabělost a především pak strach ze změn. Nejsou v tom sami. Ani Ženy nejsou ve své síle.
Největší brzdou a problémem v životě ženy není neplodnost, zneužití, opuštění nebo nerespekt ze strany muže. Její největší brzdou a problémem je to, že opakuje chyby žen v jejím rodě a žije život své mámy. Jde o roli Trpitelky a Oběti, která uvěřila, že musí svému muži posluhovat a být vždy při chuti, v pozoru, dokonalá a odpočinutá, bez názoru a potřeb, Chudinka malá. Teprve pak si o ní ON i její okolí jistě pomyslí, že je dobrá a hodnotná.

Případně jde o roli "TÉ SILNÉ ŽENSKÉ", která svému Muži sebrala "koule" a nosí je teď ona. Zlobí se na mužskou neschopnost, považuje je za odpad společnosti a tímto přístupem si posléze vyslouží zdravotní problémy v oblasti ženských orgánů. To proto, aby nezapomínala na to, že je Žena a musí především odpouštět a být shovívavá, trpělivá a milující.

Obecně je nám z Ženské rodové linie předáváno z Matky na dceru po mnoho generací, že Žena je odpovědná za problémy a nenaplněné tužby svého nezralého manžela. Cítí se pak být uvězněna v pocitech frustrace, marnosti a nenaplnění svého potenciálu, jen aby měla doma klid....

Jaký typ Mužů může toto své ženě udělat? Copak nepochopil, jak je důležité, aby byla žena rozkvetlá, zdravá a šťastná? Muž, který nepochopil svou úlohu ve společnosti a ve vztahu trápí svou ženu a budí v ní strach a obavy. Je to dědictví jeho předků, kteří žili stejně "zbytečně" jako on nyní.

Téma Dne Rituálů 2018 i 2019. Nesmírně se na toto hluboké a důležité téma těším. Přeji všem přihlášeným krásné dny příprav.

S láskou Natálie
www.denik-natalietothove.cz

© 2016-2021 Deník Natálie Tothové

webdesign: 3wD webdesign

FaceBook YouTube spokojena.zena@gmail.com