Deník Natálie Tothové

DEN RITUÁLŮ 2019
Letos padl na sobotu, to je den Saturnu a ten hlídá řád, karmu a čas. Saturn je přísný, ale spravedlivý. Je to dobrý Učitel a pán struktuty. Je to ideální den pro hlubší práci na sobě, ale je to komplikovaný den, jestliže si na ten den plánujete třeba... svatbu. Doporučuji počkat si na čtvrtek, pátek nebo neděli...to jen tak mimochodem...
Sobota - den Saturnu je však ideální den pro hlubší témata a otázky týkající se rodových a rodinných témat, vlivů a zátěží. Je to ideální den k tomu se něco naučit, něco si pojmenovat a přiznat si. Bylo nás celkem 108 jako kuliček na Japa Male... jak symbolické, že.
Letos mohl každý z absolventů pohlédnout na své dobré a pozitivní dary a vlastnosti, které obdržel ze svého rodu, od svých předků a vedle nich jsme měli možnost pojmenovat si také ty záporné a těžké vlivy z rodu, které k nám plynou skrze naše DNA.

Mohli jsme si všimnout, že až příliš mnoho času a energie věnujeme svým i cizím záporným stránkám a "neslyšíme, nevidíme" své (cizí) pozitivní a krásné (Božské) vlastnosti.

Poprosili jsme si o sílu z rodu k překonání obtíží a záporných stránek. Dívali jsme se přes své rameno do naší rodové linie a získali jsme, s Božím požehnáním, mnoho zajímavých a užitečných vhledů, které až neuvěřitelně zapadaly do mozaiky a které se až zázračně shodovaly s informacemi, které si jednotlivci o rodě vypátrali a pak je někteří veřejně sdíleli- děkuji

Hráli jsme Tichou poštu, abychom posílili naši schopnost rozlišování a bdělosti, mimochodem jsme se u ní docela pobavili...

V druhé části dne jsme dostali možnost setkat se s představiteli našich předků, až do sedmého kolene, a získat tak širší obraz o tom, čím si naši milovaní předci prošli, co zažili a kde strádali či naopak, kde byli ve vděčnosti a ve své síle. Pochopení rodových témat je pro osobní sebepoznání nesmírně důležitá oblast.

Pro všechny z nás přicházelo mnoho poznatků a uvědomění, která nám všem jistě přinesou drobné či větší změny ve vnímání sebe, rodiny a světa. Objevovalo se také víc než často téma Boha a vztahu s Ním. Ptali jsme se a odpovědi přicházely. Omlouvali jsme se a přicházelo smíření. Děkovali jsme a přicházelo osvobození. Skrývaná nenávist se proměňovala v lásku a vděčnost. Odmítání, egoismus a povrchnost se proměňovala v pokorný přístup. A pak, když se chýlil čas OM Chantingu, přišlo Něco, co lze nazvat Daršanem od Božské Matky. Místností zněl přednes posvátných textů k Durze (Durga). Seděli jsme před oltářem s Murti, nechávali jsme v naladění doznít emoce, prožitky a pak, v jednu chvíli, jako když Něco z nás zvedne těžkou mokrou deku a přichází úleva, odlehčení. Někteří účastníci to mohli díky své citlivosti a vnímavosti pocítit na svém těle. V tu chvíli, kdy se to stalo, skončil přednes posvátných textů a bylo Ticho. Nebyla jsem schopná mluvit, zírala jsem před sebe a hledala slova. Stála jsem tam, s mikrofonem před ústy, připravená něco říci a nešlo to.

Pak jsme se odebrali v tichu ke kašně, kde se skrze symboliku 5 elementů odevzdaly "obětiny" našim předkům, aby se uctila jejich památka. Ještě hodinu po skončení vzduch voněl indickými tyčinkami a kolemjdoucí byli vábení přijít blíže a vyfotit si to něco, co je nesmírně vábilo a oslovovalo na úrovni Duše.

A tak skončil Den Rituálů, děkujeme za ty Dary.

S láskou Natálie*

© 2016-2021 Deník Natálie Tothové

webdesign: 3wD webdesign

FaceBook YouTube spokojena.zena@gmail.com