Deník Natálie Tothové
Jak ze svého potomka vychovat kvalitního člověka? 
Na začátek je nutno říci, že jsme všichni vyrostli v nějakých podmínkách a ty nás formovaly do dnešní podoby. Cítíme se však silní, vyrovnaní, milovaní a využíváme plně svůj potenciál? Upřímně řečeno, málokdo. Většina lidí se celoživotně léčí z dramat svého porodu a dětství, případně z náročného dospívání. Já byla jednou z nich. Na svých rodičích jsem viděla spoustu  nedostatků a slepých míst ve výchově, často jsem se trápila. Dnes už to ale všechno vidím jinak... Poskládala jsem několik inspirací a třeba Tě osloví.
 
Inspirace 1. Máma musí i odpočívat
Dítě se potřebuje naučit, že jeho máma potřebuje čas sama na sebe. Existuje pravidlo 30min, rozvedu níže. V mé online poradně se setkávám s případy žen, které si umanuly, že se musí svému dítěti věnovat 16, 18h nebo 24h denně, ale jejich stav opakovaně sklouzává k vyhoření. Tyto super matky se dostaly vlastním přičiněním do jakéhosi bludného kruhu, z kterého neumí samy vystoupit, neboť jim chybí síla a podpora zvenčí.
 
Po krátké analýze problému těchto žen se dostáváme k tomu, že chtějí mít všechno perfektní, dokonalé, aby jim okolí, například manžel nebo tchýně, případně jejich vlastní matka, nemohli nic vytknout a ocenili je. Jenže to se nekoná a věčně uštvaná matka zůstává sama, opakovaně frustrovaná a nepochopená. 
Ačkoliv po tom touží, nedovolí si ani chvíli soukromí, nemá čas pro "své věci", a neumí odpočívat, neboť vyrůstala v rodině, kde se žilo v programu, že nemá právo odpočívat. Tyto matky končí s depresemi nebo u rozvodového stání. 
Díte to všechno vidí a vnímá. Je jako houba, která do sebe všechno absorbuje a získává špatný příklad do života. S velkou pravděpodobností to bude žít stejně destrukčně, jako jeho máma.
 
Jestliže je Žena matka poháněna vnitřní úzkostnou tendencí, nevnímá správně signály svého těla, ani těla svého dítěte, a dochází k vážným problémům a poškozením. Domácnost je pak vzhůru nohama. Máma věčně křičí, dítě neposlouchá, nemá respekt, neumí být chvíli samo o samotě, manžel nemá zájem a celou situaci tak nějak podceňuje a neřeší. Ona je často vyčerpaná a frustrovaná, dítě zase plačtivé nebo vzteklé. V takových podmínkách pak vyrůstají úzkostné a narcistické osobnosti, které mají problém s respektováním řádu, autorit a osobních hranic druhé strany...toto jsou děti dnešní doby.
 
Naše babičky byly nadřené. Naše maminky přepracované a uštvané. Chceme to žít stejně? 
CESTA ven ze začarovaného kruhu: Už od ranného věku je velmi prospěšné umožnit dítěti být v rámci dne nějakou chvíli samo se sebou, zatímco Ty se věnuješ něčemu nebo někomu jinému. Například vaření, úklidu, četbě knihy, rozhovor s blízkou osobou nebo utužování vztahu s drahou polovičkou.
Dokud je dítě opravdu ještě malé (od narození až do 1,5 let) je kontakt s dítětem intenzivnější, to je jasné, ale i zde si musí máma dovolit mít čas na dobití baterek. Mnoho maminek si myslí, že své dítě musí neustále zásobovat vzruchy a podněty, ale vůbec si neuvědomují, že tím dítě zahlcují a zatěžují. Jakmile je dítěti 2 a více let, je velmi prospěšné dítě seznamovat s denním režimem, kde má všechno své místo, řád a jasně vymezený prostor a osobní hranice, které je nutné si bděle ohlídat a být v tom důslední oba rodiče. 
V tomto denním režimu musí dítě vidět, že se mu denně věnují oba rodiče a to jen tak moc, jak situace a podmínky dovolují, a že táta a máma potřebují čas také pro sebe na utužování partnerství, neboť příchodem dítěte nejedno manželství stojí na hraně krize a rozpadu. Proč to tak bývá je jistě všem jasné. Tito lidé si zapomněli sednout a domluvit se o novém nastavení a fungování v domácnosti a rodině obecně, tudíž fungují pouze na základě domněnek a očekávání. 
 
Dítě se dále se musí obeznámit s tím, že každý člen domácnosti má právo na soukromí a čas jen pro sebe a nikdo nemá právo jej vyrušovat. Čím je dítě starší, tím budou jiné požadavky na pozornost a také na soukromí. Avšak i dospívající nebo již dospělé dítě potřebuje plnohodnotně prožít chvíli se svou mámou či tátou. Stačí půl hodinka plné pozornosti nad šálkem čaje nebo na procházce. 
 
 
Inspirace 2: Miluj ho a oceňuj ho, ale nikdy jej nestav na piedestal. Tím předejdeš tomu, aby z Tvého dítěte vyrostl narcista.  
Jsem si jistá, že je Tvé dítě krásné, báječné, šikovné, úžasné, ale jestliže si myslíš, že je výjimečnější než ostatní děti, dostáváš se do pýchy a Tvé dítě bude mít o sobě a o světě velmi zkreslené názory.
 
Inspirace 3: Každé dítě potřebuje vyjasněné hranice. 
Je pro něj důležité vědět, kam až může tlačit na rodiče se svými požadavky a kde už naráží a může dostat výchovnou lekci. Každé dítě zkouší bdělost a důslednost svých rodičů. Jestliže má dítě něco zakázáno a dítě ví i proč, neexistuje, aby to bylo za pár dní povoleno, protože je to rodičům jedno. Jakmile se dítě naučí pohybovat v bezpečných hranicích, které mu určili rodiče, bude pak v životě lépe cítit a respektovat hranice druhých. Sám si bude umět vystavět své vlastní hranice a ochrání si je před "rebelujícími" spolužáky. Později si pak bude umět budovat rozumné hranice i v práci a v osobním životě. Každé dítě se během dětství musí naučit říkat NE a být plně v souladu s tím, co uvnitř cítí. Vyhne se tím pozdějším snahám zachraňovat své okolí pro to, aby se cítil trochu milovaný a důležitý.
 
Inspirace 4: Veď své dítě k odpovědnosti za své pocity. 
Dítě se od svých rodičů potřebuje naučit, co se skrývá za jednotlivými pocity a emocemi. Naučí se to tak, když si bude umět sám pokládat správné otázky. Nejprve mu je pokládej Ty, jako máma, a nauč to pak své dítě. Zvládne to až ve školním věku, do té doby buď trpělivá. Uveďme si příklad.
Dítě začne z ničeho nic kňourat. Sniž se na jeho úroveň, sedni si třeba na zem nebo si dřepni a dívej se mu s láskou do očí. Polož mu otázku: "Co se Ti před chvílí stalo a chceš mne na to upozornit? Týká se to mně nebo tebe? Co by ti pomohlo?" A pomoz mu to najít. Ze začátku to bude těžké, ale s tréninkem se to naučíte oba.
K čemu to povede?
Jakmile někdy začne být dítě nervózní a podrážděné, položí si tyto otázky samo a může například dojít k závěru, že je přetažené a potřebuje být na chvíli samo v tichu. Tak si odejde do svého pokoje nebo na wc a zavře dveře. Jindy se může Tvé dítě dobrat k závěru, že je v nepohodě, protože se zapomnělo najíst nebo napít. Tak se nají a napije. Jestliže se dítě učí do školy a přestává být soustředěné, mělo by si umět samo rozlišit, že je právě teď ten moment, kdy si potřebuje odpočinout a zaměřit pozornost na něco jiného, aby se odreagovalo. Tvé dítě už nemusí hodiny kňourat a vztekat se v obchodňáku a Ty z něj nemusíš páčit, co vlastně chce. Je to oboustranně výhodné. Tímto sebe-dotazováním získá Tvé dítě odpovědnost za své pocity a zejména pak velmi dobrý kontakt se svým nitrem a emocemi, což je pro jeho budoucí osobní a milostný život výhra. 
 
Inspirace 5: Formuj ho, veď ho. Nauč své dítě tomu, co je správné a etické.
Některé dnešní děti jsou vychovávány tak, že nejsou vychovávány vůbec. Zejména děti z různých "moderních" školek a škol neumí zdravit, děkovat a nemají vypěstovaný zdravý vztah k autoritě. Z těchto dětí mnohdy vyrůstají náladoví melancholici a egoisti. Zrovna takoví, jací jsou jejich rodiče. To samozřejmě neplatí o všech alternativních zařízeních a rodičích.
 
Inspirace 6: Rozvíjejte spolu pravou hemisféru. 
Nauč své dítě vnímat estetiku. Vysvětli mu, že to, co se jemu zdá krásné nemusí být krásné pro ostatní a je to zcela v pořádku. Kreslete, stříhejte, ořezávejte, lepte a skládejte. Poslechněte si spolu vážnou hudbu a zkuste spolu uletět na vlnách Hudby sfér. Orchestrální hudba má vysoké vibrace a pozvedá lidské vědomí. Ptej se svého dítěte, co v něm taková hudba probouzí za fantazie. Možná se budeš divit, jak máš vnímavé dítě.
 
Inspirace 7: Sport pěstuje silnou vůli a učí nelpět na vítězství.
Přihlas své dítě do nějakého sportovního kroužku. Veď své dítě ke sportu, kde se naučí přijímat svá vítězství s pokorou, a své prohry s nadhledem. Dívejte se spolu na balet, na krasobruslení, na Olympiádu. Vysvětli svému dítěti, že když se chce, všechno jde. Za vším je hodně práce, která však nese ovoce. 
 
Bod 8: Vysvětli svému dítěti, že je důležité mít sny a vize.
Zeptej se svého dítěte, co by v životě chtělo dokázat. Zejména mladý muž potřebuje mít nějaký životní cíl a vizi. Podpoř jej v tom. Pomoz mu jít jeho směrem. Přihlas ho do kroužku nebo na školu, kde může svůj sen postupně realizovat.
 
Inspirace 9: Dítě potřebuje vidět svého rodiče v různých situacích a na různých místech, aby se od něj učilo běžným reakcím a postojům.
Jděte spolu na výstavu umění, navštivte různé Festivaly. Jděte se podívat na bezdomovce a dejte jim jídlo. Vysvětli svému dítěti, že například alkoholiky a lidi bez domova není dobré litovat, ale spíše s nimi soucítit a pomáhat jim. Jsou to lidské bytosti, které si zaslouží úctu a laskavé jednání, pokud se po vás zrovna nesápou. Empatie je super schopnost. Pro dítě je důležité naučit se rozlišovat komu věnovat svou pozornost a soucit a kde je to zbytečné. Tím mu pomůžeš nespadnout to role záchranáře a samaritána, který "ždíme" svou krev, aby se někomu zavděčil. 
 
Inspirace 10: Láska k přírodě a podpora života.
Choďte spolu do přírody, mluvte spolu o planetě Zemi. Sbírejte odpadky a vysvětli mu, jak je důležité chránit přírodu, vodu a zvířata. Nauč jej milovat a chránit zvířata, podpoř jej ve vegetariánství/veganství. Obdivujte stromy, daleké obzory a sněte o budoucnosti. 
 
Bod 11: Knihy a četba
Vyprávějte si příběhy, vymýšlejte si pohádky. Zajímejte se spolu o historii našeho národa, Evropy a různých kultur. Čtěte spolu knihu a povídejte si o tom. Rozvíjíš mu tím slovní zásobu a sociální cítění. Toto všechno mu pomáhá ke schopnosti zdravého úsudku. 
 
Inspirace 12: Vztah s Bohem
Udělejte si doma oltář se svatými obrázky, talismany, Murti a Japa malou nebo růžencem. Ukaž dítěti úctu a lásku k Bohu, jdi mu laskavým příkladem. Jeďte spolu na duchovní pouť nebo na Daršan. Poslouchejte mantry a kirtany na youtube. Nauč své dítě dechovou techniku Pránajáma. Meditujte spolu v tichu a každý den společně děkujte Bohu za to, co se v ten den odehrálo.
 
Inspirace 13: Vztahy s okolím
Nikdy před svým dítětem neshazuj svého partnera a své rodiče. Když Ti ujedou nervy, omluv se. Nauč se své dítě hladit, objímat a když je třeba, tak mu dát i "po zadku". Dobrá máma není jen sladká a šišlající či vše povolující, ale umí také, pro dobro věci, zvýšit hlas a prudce zakročit. Když si své dítě s láskou srovnáš Ty sama, nemusí ho pak školit život a vztahy s okolím.
V pozadí lekcí a učebních procesů musí být láska a bezpečí dítěte. Dítě musí cítit, že i přes těžkou chvilku jej máma miluje a chrání.
Navštěvujte rodinu, přátele. Nikoho nepomlouvej a na nic si nestěžuj, mluv před dítětem pozitivně a s respektem o všem a o všech. Dítě se musí naučit, že péče o domácnost není výhradně ženská role, ale že se do ní zapojuje celá rodina, každý svým dílem. Skutečný domov je výsledkem snahy a péče všech, kteří tam žijí.
 
Inspirace 14: Nauč se zpracovávat své emoce, rozvíjej se, zpracuj si traumata.
Vysvětli svému dítěti, že je v pořádku říci si o pomoc a pak ji umět také přijmout. Ne vždy si člověk sám ví rady a pomůže mu, když se svěří odborníkovi. Pak mohou být doma všichni šťastní a uvolnění.
 
Tyto hodnoty se v něm hluboce zakoření a vystaví z něj silnou a zdravou osobnost, která je otevřená, odpovědná, laskavá a vědomá. Dítě s takovým základem nebere drogy, nemá deprese a má důvěru v život. Buduje si kvalitní vztahy a cítí se šťastné. Role matky je rolí nejdůležitější v životě dítěte, žijme ji radostně a vědomě.
 
 

© 2016-2021 Deník Natálie Tothové

webdesign: 3wD webdesign

FaceBook YouTube spokojena.zena@gmail.com