Deník Natálie Tothové

...Sem tam se v mé poradně Fen kineziologie setkávám s tímto výrokem. Nejčastěji v kombinaci s pracovním nasazením a tlakem na výsledek nebo na dovzdělávání, případně vztahové tlaky v kolektivu lidí. O nesvobodě slýchám také od lidí, kteří žijí v domě s rodiči nebo tchány. Vědomí nesvobody má velmi nízkou vibraci a je zajímavé, že když bychom udělali pokus s deseti lidmi, dali jim stejné podmínky, vystavili je stejným požadavkům, získáme deset naprosto odlišných výstupů. Dle úrovně vědomí, kde se každý z nás nachází, vyhodnocujeme vnitřní i vnější podmínky.

Jsou to brýle, skrze které vnímáme svět a lidi kolem. Vědomí nesvobody je tedy velmi nebezpečný postoj, který vypovídá o roli oběti, zároveň i pachatele a pod tlakem vlastní těžkomyslnosti můžeme napáchat spoustu zbrklých a nepromyšlených kroků, které v konečném důsledku přináší oslabení a zamotání se. Nejčastějším nerozumným krokem je oddělení se, odchod (role oběti) nebo otevřené nepřátelství (role pachatele). Toto vždy přináší trpkost a pocit pokračující nesvobody, neboť v dalším kolektivu, v dalším partnerství nebo v jiné práci se věci opět poskládají tak, abychom se dřív nebo později opět setkali s naší vnitřní nesvobodou a již to v sobě úspěšně uzavřeli, a mohli jít svobodně dál.

Kdo tedy koho činí nesvobodným? Jsme to vždy a pouze my sami a naše očekávání, strachy a pocit nedostatečnosti. Co s tím?
S tím vším se dá pracovat, když jsme k sobě upřímní. Řešení a pomoc existuje. Nádech, výdech, dýchá se hned lépe, že?

Ano, pocit nesvobody úzce souvisí s naší kvalitou dechu, dle typu a frekvence nádechů a výdechů. Můj manžel, terapeut techniky Znovuzrození (Rebirthing), vždy říká: "Jak dýcháme, tak žijeme." Vnímavý Fen kineziolog dle nádechu a výdechu svého klienta vždy pozná, jak jeho klient doopravdy žije.

Svoboda versus nesvoboda. Ráda otvírám s klienty diskuzi na toto téma, abychom se dobrali hlubších souvislostí a každý z nich si mohl dospět k vlastním Aha momentům, které jsou doslova světelným zážehem pro Duši, z kterého následně dochází k postupu ve vědomí. Jak s tím pracujeme ve Fen kineziologii? Zakreslujeme to v té zatočené spirále, jistě znáte pod názvem - vývojový krok. Výchozí bod našeho klienta je "Cítím se nesvobodně". Jdeme do příčiny, ta vždy leží někde v minulosti, nejčastěji u porodu nebo v dětství. Často také bývá spojená s docházkou do školky, kdy rodiče říkali: "Musíš tam jít, protože já musím do práce vydělat penízky". Nebo u jejich vlastního příchodu na svět, kdy "lekař" (od slova leká) natlačil maminku našeho klienta do pozic nebo časového presu, které nebyly v souladu s procesem porodu, ale vyhovovalo to personálu.

A ještě jedna klasická příčina "Cítím se nesvobodně". Rozvod nebo úmrtí rodiče. Z minuty na minutu byl dětský svět narušen vpádem zásahu z vnějšku - nejčastěji rozvodem rodičů, stěhováním do jiného města a opuštění kamarádů, nebo náhlé úmrtí rodiče, a po dítěti se chtělo, aby nedělalo komplikace a přijalo situaci co nejdříve a bez problémů.

Po odblokování klient posupuje ve vývojové spirále nahoru do nového stavu vědomí, například "Zářím", nebo "Odpuštění", případně "Moudrost", aj.

Vidíte? Dle názorných příkladů z praxe můžeme pochopit, jak skutečně vzniká pocit nesvobody, který ovlivňuje naši realitu a její vnímání, klidně celoživotně. Nikdy nevzniká teď, ale pokračuje napříč z dětství, či ještě z dřívějšího období a souvisí tak s duší.
Pak stačí nastoupit do práce, kde se objeví podobný tlak nebo požadavky, jako z dětství, a dětské trauma má opět vliv na rozhodování a reakce dospělého člověka.
Ve skutečnosti nemusí jít ani o tlak nebo vysoké nároky z vnějšku, může jít o výzvy k růstu, k posunu, k inovaci, k dovzdělávání, nebo výzva k navázání spolupráce, k lepší komunikaci, jinými slovy jde o normální běžné věci, ale jakmile si člověk nese z dětství tento typ "nesvobody", začne se kroutit, ustupovat nebo naopak chtít situaci ovládnout a sklouzne k manipulaci, nepřátelství a někteří až ke skryté nenávisti. Prostě v tu chvíli nejednáme svobodně a dospěle, ale pod vlivem nezpracovaného traumatu z dětství, které nás činí nesvobodnými.

Ideální a moudrý Fen kineziolog nikdy nehodnotí nízké a stínové kvality svého klienta, neboť ví, že každý máme něco, ale naopak jej povzbudíme a ukážeme smysl tohoto programu. Náš klient tak opět vidí světlo na konci tunelu a takový klient pak pozvedá vědomí ve své rodině i na pracovišti. Rozhoduje se moudře, vědomě a zcela svobodně. Takových jednotlivců a skupin je ve společnosti nyní zapotřebí nejvíce. Takže NE oddělování se, ne hodnocení, ne nepřátelství a stěžování si, ale ROZHODNĚ ANO pro kultivaci našich postojů, osvobozování se z vlastních pout minulosti a radost ze spolupráce, spojování se a z toho plynoucí inspirace a růst.

Přeji vám krásný volební víkend a pohodový čas s vaší rodinou nebo na pracovišti. S láskou Natálie*
www.fenkineziologie.cz

© 2016-2021 Deník Natálie Tothové

webdesign: 3wD webdesign

FaceBook YouTube spokojena.zena@gmail.com