Deník Natálie Tothové

Milí přátelé, začíná nám Advent - čas, kdy na planetu Zem proudí velké množství duchovního světla. Níže pro vás přikládáme inspiraci k modlitbě. Modlitbu si každý může vytvořit sám dle sebe. V tom je ta síla. Během Adventu, více než kdy jindy, všichni otvíráme svá srdce a máme jedinečnou možnost odevzdat Světlu/Bohu/Zdroji/Lásce/Universu vše, co nám už neslouží a co nám snižuje energii, radost a bere klid. Je to čas uvnitřnění se a tichého rozjímání.
Kéž letošní Advent přinese celému lidstvu lásku, mír a transformaci do lepší verze sebe sama. Už žádné rozdělování se, už žádné pomluvy, hry ega, už žádné zastrašování a projevy nesnášenlivosti.
Níže je Modlitba pro všechny, kterým zvedáme žluč a nedáváme jim spát, dále pro ty, kteří žijí v nesnášenlivosti, pochybují o nás, chtějí nás manipulovat a přejí si náš pád, samozřejmě i pro ty, jež v nás vzbuzují obavy a myšlenky nesvobody, a modlitba i těm všem, kteří ztratili sílu věřit, modlit se a milovat.


Milostivý Guruji, Babaji a Božská Matko,
prosím Vás o ochranu, podporu a vedení po celý tento den.
Kéž je tento den plný Vaší lásky, Vašeho Světla a Požehnání.
Prosím Vás o Milost a Božské světlo pro všechny lidi a Bytosti, kterým jsem kdy vědomě či nevědomě ublížil/a slovem, myšlenkou nebo činem, po celé časové ose, ve všech časech, na všech úrovních a ve všech tělech. Kéž je v Božské lásce rozpuštěno vše, co jsem v bolesti, nevědomosti a ve vzteku vytvořil/a v realitě, kterou žiji. Kéž je mé vědomí pozvednuto, abych už nechtěl/a, neuměl/a a nemohl/a tvořit nic, než Lásku a Mír všude kolem. Kéž se mé srdce naplní světlem a láskou ke všem, v kterých vzbuzuji nepříjemné pocity a emoce a kteří mne odmítají nebo nepřijímají takového/vou jaký/á jsem. Kéž mezi námi zavládne harmonie a respekt, úcta.
Kéž se rozpustí všechna má pýcha, nevědomost a snaha všemu rozumět a všechno řídit. Kéž dnes každý, kdo prožívá nějakou bolest, úzkost nebo zlost procitne do Vědomí Jednoty a Lásky.
Kéž všichni nemocní jsou uzdravení a kéž všichni, jež trpí, se začnou radovat a smát. A pak, je-li to přání Božské prozřetelnosti - nechť se v každé živé Bytosti zažehne Božský plamen lásky a poznání a zmizí všechny rozdíly, hranice, mentální konstrukce, hry o moc, obavy a nevědomost. Kéž jsou všechny Bytosti šťastné, na všech úrovních, ve všech světech, ve všech časech. Děkuji. Poklona a tiché doznívání....

Jai Gurudev. Kde je láska, je i naděje.
S láskou Natálie a Martin

© 2016-2021 Deník Natálie Tothové

webdesign: 3wD webdesign

FaceBook YouTube spokojena.zena@gmail.com