Deník Natálie Tothové

Závěr roku tlačí k bilancování. Sebereflexe na konci roku je moc důležitá. Pomáhá nám ujasnit si v sobě to podstatné a to nepotřebné už pustit. Vždycky si s Martinem uvaříme nějaký dobrý čaj z Himalájí, který je prosycen duchovními vibracemi všech jogínů a Mistrů světa, a postupně se noříme do různých oblastí našeho života a projevujeme vděčnost za to, co bylo, je a může být.

Letos jsme všichni byli obdařeni možností zažít nespočet online Daršanů, několik Mantra projektů a také jsme měli spoustu času pro tiché rozjímání o svém životě.

Začnu tedy u sebe a budu vycházet z predikce na tento rok, kterou jsem zveřejnila před rokem: https://www.denik-natalietothove.cz/.../363-jaky-bude-rok...

Dvojky, samé dvojky.
Téma vzájemnosti a spolupráce je důležitá oblast, neboť dává šanci vyzářit naše lidství. Služba druhým a spolupráce s druhými, když je od srdce s vědomím, že jsme všichni propojení, dává to všechno hlubší smysl. I letos jsme pociťovali spoustu radosti a nadšení, pokory a vděčnosti, když se někomu v našem okolí něco hezkého podařilo zrealizovat a posunout. Nezáleží zda je to světsky či duchovně, vždycky jsou to pro nás zlaté chvilky.

Letošní téma k posílení a posunu: Svoboda versus nevoboda a uvědomění si, že všechno je pouze Hra o naši energii a klid. Poučení z tohoto roku je si připomínat, že svoboda jednoho končí tam, kde začíná svoboda druhého a stejné je to se slovy - mohou hladit, podporovat a dodávat chuť žít, a nebo mohou bít po zádech a způsobovat karmická zatížení. Vědomě se vyjadřovat, vědomě mluvit je vskutku umění nejvyššího řádu a snažit se o to můžeme všichni, právě teď. Nehřešit slovem, ctít pravdu takovou, jaká je, nechtít ji upravovat a nijak zabarvovat. Slabý článek letošního roku byla schopnost Naslouchání.

Zvraty a vzpoury byly předpovězeny, a staly se, ale nejednomu z nás dopomohly k ještě větší bdělosti, obezřetnosti a vnitřní síle. Útěchou nám buď to, že nemusíme zasahovat a napravovat něčí konání a omyly my osobně, ale úplně postačí ponechat je osudu a pomodlit se za ně.

Emoce a snaha mít vše pevně v rukou a pod kontrolou, z toho plynoucí strach, pocity ztráta bezpečí a nejistota - silná témata, které letos hojně otřásala celým světem. Lidé, jež aktivně pracují se svými emocemi, neboť se to naučili v minulých letech na terapiích nebo je to naučil život sám, měli letos jen občasné záchvěvy, z kterých se rychle dostali do klidu a nadhledu, zejména pak díky duchovní praxi- sádháně. Mezi námi je však také spousta těch, kteří na sobě nikdy nepracovali a s Bohem moc nekamarádí. Některým jako by chybělo svědomí, že? Tito lidé jsou značně v nevýhodě, neboť jsou zmítáni v deziluzích, chybí jim jasnost, propojení s Pravdou.

Jak je známo, kdo na sobě nepracuje, je na něm pracováno. Tento rok jsme byli donuceni zabývat se otázkou vztahů v rodině a v partnerství, ale také na pracovišti. Nejedno manželství se rozpadlo, nejedna spolupráce skončila... chce se mi říci škoda, bylo to zbytečné, ale jak praví klasik: "Někdy je nutné se rozdělit, aby se pak cesty mohly opět spojit."

Letos jsem s kolegy zaznamenala velký zájem o individuální duchovní péči a terapii u tzv. úplných nováčků, kteří byli okolnostmi donuceni se sebou pracovat, někam se posouvat. Do mé poradny zavítalo spousta párů, kteří stáli před rozhodnutím- jít spolu dál, ale v lepší formě, nebo se rozejít. Jako Vaišnava se raduji z toho, co přetrvává (udržuje se při životě), proto s klienty vždy usiluji o najití cesty, jak překonat krize a dostat se do vyšších levelů osobních i partnerských. Krize zažehnány a vztahy pokračují dál na hlubších rovinách sebe-poznání. Mnoho vztahů kolem je karmických, to znamená, že bývají dosti často náročné a plné zvratů. Avšak vyspělost daných duší se odvíjí od toho, zda jejich karmický vztah již směřuje k bezpodmínečné lásce a odpuštění a pokud ještě ne, tak by na tom měli pracovat. Rozchod je pouhým oddálením řešení karmické vazby.

Past letošního roku byla na poli INFORMAČNÍCH ZDROJŮ. Docházelo k všemožnému OHÝBÁNÍ PRAVDY a šíření DEZILUZÍ, LŽÍ a to nejen skrze média, ale také skrze zlé jazyky kolem nás.
A ačkoliv nesleduji zprávy a nemáme doma ani TV, ani rádio, přesto jsem se občas nechala zatáhnout do dějů, energií a bludů dnešního roku jinou stranou. Objevovali jsme "náhodou" s Martinem všemožné jiné zprávy a informační zdroje, které klasická média hodnotí jako nepohodlná. Sice jsme si rozšířili pohled na toto dění, nicméně způsob, jakým byly zprávy a novinky ze světa podány byly skličující a ve své podstatě měly naprosto stejný dopadl na mé prožívání, jako kdybych sledovala běžné zprávy. Řekli jsme: "A DOST!" Poučení z tohoto roku máme, že jakékoliv polarizování není dobře. Důležitý a podstatný je pouze náš vlastní STŘED. A Střed je vždycky nad věcí, klidný, vyrovnaný, nedotčený a dospělý.

V tomto roce to však nebylo jen o dramatech, stalo se také spousta pěkných věcí. Mnoho našich single klientů a přátel si letos našli k sobě druhou polovičku, a nebo se jim narodilo miminko. Toto vše je symbol nových začátků. A proto nezoufejme, bude líp.
Dalším krásný znamením lepších zítřků je, že letos povstala spousta Bojovníků světla. Za zmínku stojí více či méně známých jednotlivců a skupin. Uvedu pár z nich, kteří mne inspirují, například Daniel Landa, Karel Janeček, zaujal mne také pan Klaus a spousta další bytostí světla, kolem výše zmíněných. Těm fandíme a děkujeme.

Objevila se také možnost jak pomoci potřebných. Vždycky je důležité na výzvy tohoto typu říkat: "ANO, beru". Pomoci můžeme tu nějakým poselstvím, tu finančním darem. "Ano, beru" jsem řekla například na nabídku Městské knihovny v Praze, video je zde: https://www.youtube.com/watch?v=gJjH3YX3_Ko
a na své náklady jsem natočila video medajlonek pro organizaci Magdalénium, kde pomáhají týraným lidem. Zejména v tomto roce docházelo v nejedné domácnosti k násilí. Projekty typu Magdalénium potřebují naši podporu. Cílem bylo zviditelnit jejich činnost, aby mohli pomáhat dalším potřebným. Video je zde: https://www.youtube.com/watch?v=gVXjKHdFDJE&feature=youtu.be
Už od dětství jsem byla vedená k tomu, že ten kdo má víc, může dát tomu, kdo má méně. A ten, kdo je šťastnější, může pomoci těm, kdo neměli takové štěstí. Tento přístup je pro nás všechny takovou milou nutností i pro nadcházející léta. Ty stavy, které prožívá ten, kdo dává a nic nečeká, jsou stavy podobné Všeobjímající lásce. Toužím pomoci zakusit více lidem zažívat tyto Božské stavy a věřím, že se k nám v příštím roce opět někdo z vás přidá.

Tento rok hodně tlačil na naši obrany schopnost, čili na naši vnitřní sílu, vitalitu a zdraví. Jak známo, obrana či ochrana zdraví se buduje dlouhodobě a ideální je, když pouze předcházíme, jinými slovy- když pracujeme na prevenci. Avšak začít s budováním imunity není nikdy pozdě. Díky ní můžeme mít hladší průběh nemoci nebo rychlejší rekonvalescenci a začít by se mělo už od dětského věku.

U nás jsme vsadili na Forever, ve svalovém testu nám vychází na 100% prospěšnost. Více info: www.martinbartosek.cz/aloe nebo www.forevershop.cz A jak to začalo? V lednu roku 2019 jsme s Martinem dostali naléhavé vnuknutí, že si naši klienti, přátelé, rodina a známí mají začít budovat imunitu a obranyschopnost. My jsme na ní pracovali už pár let před tím, abychom šli příkladem. Vyslyšeno. A za rok, přesněji v březnu 2020, se ukázalo proč byl náš apel na prevenci a posílení vitality tak důležitý. Děkujeme všem za důvěru, jsme šťastní, že jste to letos zvládli bez ztrát a komplikací. Jestliže můžeme nějak poradit s vhodností produktů pro jednotlivé členy rodiny, napište nám: Tato e-mailová adresa je chráněna před spamboty. Pro její zobrazení musíte mít povolen Javascript. v předmětu uveďte "ZDRAVÍ A VITALITA", odpovíme co nejdříve.

Dostáváme se k závěru a jak se říká, to nejlepší na konec.
Poselství tohoto roku je: UMOŽNIT BOŽSKÉMU POŘÁDKU UDĚLAT SVOU PRÁCI.

Díky tomuto roku jsme mohli všichni krásně dospět, dozrát a stát se odpovědnými nejen za své vztahy, ale také za své zdraví a prožívání.

Pro další roky je nutné říci ANO pro Spolupráci. NE pro ovládání, dezinformace a manipulace strachem. ANO pro Lásku, respektování a pochopení. NE pro kritiku, závist a odsuzování toho, že to máme každý jinak. ANO pro posílení a prohloubení stávajících vazeb, snaha si naslouchat. NE pro pochybnosti, sobecké zájmy a nezájem o druhé.

Letošní rok nahrával dobrému, neboť to, co máme tendenci vnímat jako temnotu, je ve skutečnosti "pomoc dostat lidstvo více k Bohu a ujasnit si na čem skutečně záleží".

Jestliže teď, na konci roku 2020, uvnitř sebe cítíte klid, lásku a důvěru v další období, je to velmi příznivé a pokud si pro sebe a pro celé lidstvo na příští rok přejete více světla, respektu a svobody, prociťujte tyto zářivé kvality uvnitř ve svém nitru denně, alespoň 1min. Stanete se součástí nových začátků ❤

Přeji vám krásný a harmonický závěr roku a děkuji všem, s kterými jsem se letos mohla vidět, vyměnit pár vět a vyměnit pár úsměvů.

S láskou ke všem cítícím bytostem, Natálie*

© 2016-2021 Deník Natálie Tothové

webdesign: 3wD webdesign

FaceBook YouTube spokojena.zena@gmail.com