Deník Natálie Tothové

- aneb pár postřehů z Fen kineziologické poradny.

Už samotné sousloví - převzetí odpovědnosti - polovině z nás otvírá moc hezké pocity v těle, a v druhé polovině lidí vzbuzuje odpor a nechuť.

Dospělost versus nedospělost.
Za co všechno je nutné a potřebné nést odpovědnost? Odpověď je rychlá ~ Za vše, co se nás týká.

Normální je, když jsme odpovědní za to, co si myslíme, říkáme, děláme, neboť už víme, že Akce vyvolává Reakci. Jestliže nechci v budoucnu čelit nepříjemnostem z vlastní viny, moje akce musí být promyšlená, správně načasována a na čistém podkladě.
Když jednáme na základě emocí, dětských potřeb a nepodložených informací (Akce), je pravděpodobné, že sklidíme komplikace a nepříjemnosti (Reakce). To je například jasně viditelné zejména na poli vztahů.

Nejčastěji k nám do poraden docházejí lidé, jež prochází nějakou osobní, duchovní nebo partnerskou krizí. Na všem se dá pracovat. Výsledky a proměny se dostavují vždycky... někdy hned, někdy za delší čas, proto je nutné vytrvat.

Chybný postoj je - netýká se mne to, nechci to řešit, hledám viníka, nepochopení lekce a útěk do alkoholu, do jiné náruče, do práce, k dětem, do nemoci, do ezoteriky, aj. .... vzorce převzaté z rodiny.

Zdravý postoj je - aha, toto se mi děje. Co s tím mohu udělat? Čím jsem si to způsobil? Co se po mně nyní chce, abych udělal?
... když na tyto odpovědi nenacházím uspokojivé odpovědi, požádám o pomoc druhé a nechám si pomoci. Online poradny Fen kineziologů budou již brzy otevřeny, více informací najdete za pár dní zde: www.fenkineziologie.cz

Dospělý jedinec ví, že převzetí odpovědnosti za vzniklý problém jakéhokoliv charakteru mu dá sílu, rozvahu a moudrost vyřešit situaci nejlepším možným způsobem a jednat tak, aby se věc už neopakovala. Čím více zkušeností a poučení v životě nasbíráme, tím větší moudrostí oplýváme a pak svítíme.

Na několika případech si pojďme vyjasnit, kde všude máme být odpovědní, jestliže nechceme sklízet obtíže a komplikace.
A jestliže vás zajímá, jak na tom jste vy v dané oblasti, najděte si svého Fen kineziologa a nechte vytestovat.

Odpovědnost za sebe sama, máte 100%?

Jestliže máte méně než 90% odpovědnosti za sebe sama, hledáte viníka za své problémy jinde, než uvnitř sebe. Je to naučený vzorec chování, kterým se jedinec dlouhodobě oslabuje. Díky oslabení pak není schopen čelit běžným životním výzvám a stává se velkou zátěží všem okolo. Viníkem bývá ten druhý, to je ovšem iluze a holý nesmysl. Kdyby to tak bylo, znamenalo by to, že je druhý mocný a já jsem bezmocný. Nikdo není bezmocný a každý má volbu! Jestliže si toto uvědomíte, vaše odpovědnost opět vzroste.

Odpovědnost za svůj život, máte 100%?

.... Máte méně než 100%? Mnoho lidí dalo odpovědnost svým rodičům, partnerům, šéfům v práci, politikům, lékařům, ale pak se na ně zlobí a tím si škodí ještě více. Jestliže jsi se svým životem, prací či vztahem nespokojen, musíš (ano, musíš) to změnit a když nevíš jak, pokládej si správné otázky, nebo si nech pomoci. Nevětší překážkou těmto lidem bývá- já nemusím, já nechci, nepotřebuji, odmítám. Když připustíme, že máme možnost se každý z nás v životě cítit dobře a šťastně, a podnikneme k tomu potřebné kroky, odpovědnost za život vzrůstá a s ní i životní standardy.

Odpovědnost za své prožívání, máte 100%?

... Jestliže ve mně někdo vzbudí nepříjemné pocity, neadekvátní reakce, touhy, potřeby, naléhavosti, zmatek, vzrušení, bezmoc,... je to "moje ANO pro tyto stavy". Pokud nejste odpovědní za své prožívání a otravujete si svými mentálními a emočními jedy své tělo a energii, onemocníte a budete v tom sami. S druhou osobou to zas tolik nesouvisí.
Cítíš se být srážen, odmítán, nedoceněn? Tvá odpovědnost za prožívání bude menší než 80%. Pracuj na tom uvnitř a podstupuj kroky venku, aby se situace mohla změnit.

Odpovědnost za naplnění svých potřeb, citové nádrže, jistot a bezpečí, máte 100%?

... Za svou spokojenost, nespokojenost, štěstí, nemoc, zdraví, neštěstí, rozvoj smůlu si mohu sám a taky to sám mohu změnit například tak, že si řeknu o pomoc, nebo podstoupím odkládané změny. Jestliže si žena stěžuje na to, že je její manžel stále v práci a její citová nádrž je prázdná, pravděpodobně nebyla plná ani před tím, než tohoto muže potkala. Pomůže rozumná rozmluva s manželem a hledání řešení situace, ale když druhá strana nemá zájem nic měnit, trpící strana musí hledat řešení sama za sebe a ideálně takové, které ji povede do síly, ne do ještě větší slabosti (nevěra, závislosti, nemoc). Do síly ji povede cílená terapie a práce na sobě, dále duchovní rozvoj. Ideálně vše společně.

Zajímavosti z FEN kineziologických poraden:

  • převzetí odpovědnosti za svůj penis, jeho přání a nenaplněné potřeby (malého chlapečka) pomohlo zmírnit ošklivé důsledky spojené s nevěrou, a znovu nastolit důvěru a intimní vztah po nevěře.
  • převzetí odpovědnosti za neuspokojivé sousedské/pracovní vztahy pomohly vyčistit vzduch a cítit se sám se sebou lépe, bez potřeby se snažit zavděčit sousedům/kolegům.
  • převzetí odpovědnosti za neuspokojivě prožívané manželství dopomohlo klientce více oceňovat to, co v manželovi má a zabývat se tím, co by mohla u sebe zlepšit, aby se cítila více hodnotná a zajímavá.
  • převzetí odpovědnosti za nenaplněný vnitřní pocit pomohlo klientům uspořádat si novým způsobem své priority a začlenit nové dobré návyky do všedního dne, díky kterým získali větší jasnost a pocit plynutí, inspirace a lehkosti.

A co trápí vás? Pište, sdílejte, pracujte na tom.
Přeji vám krásný lednový den, opatrujte se. S láskou Natálie*

© 2016-2021 Deník Natálie Tothové

webdesign: 3wD webdesign

FaceBook YouTube spokojena.zena@gmail.com