Deník Natálie Tothové

Bylo zvykem, že jsem na začátku roku zveřejňovala predikci, co se v daném roce bude s velkou pravděpodobností dít. Na závěr roku jsme si pokaždé udělali bilanci a zjistili jsme, že jsme to hezky zvládli. Letos to má být jinak. Letos se stane to, co sami vytvoříme. Spousta věcí už má být jinak a níže si to podrobně vykreslíme. Letošní predikci na rok 2021 začnu větou: "Tvořme si život, který budeme milovat."

Uvařte si, prosím, čaj nebo kávu, jdeme na to. 

Nabízí se zde otázka: "Co chci letos začít, jak se chci letos cítit a co chci letos vytvořit pro dobro všech? Kým jsem a kým mohu být"
Na toto si každý musí odpovědět v tichu sám, ale měly by se zohlednit tyto tři úrovně- TĚLO (hmota), MYSL, EMOCE, VZTAH K ŽIVOTU (energie), DUŠE (duchovní rozkvět), neboť se nás týkají, jsme za ně plně odpovědní a to bez výjimky.

Zde nabízím pár tipů, jak správě tyto formy uchopit a pracovat na tom, abychom s nimi byli v souladu a naučili se na ně reagovat pozitivně.

TĚLO (hmota)

- hlava v oblacích ano, ale nohy hezky uzemněné, stát nohama pevně na zemi, nefantazírovat, neulítávat. Prakticky to znamená žít plně to, co musím (práce, domácnost, vztahy, škola, aj), ale vědomě a nacházet možnosti, jak si to opravdu užít a být v tom šťastný. Koupit si nějakou kvalitní duchovní literaturu (například Bhagavadgítu) a vždycky mít čas na svou introspekci a kontemplaci.

Rozviklané a slabé nohy se letos budou klátit (a s nimi celé tělo) k zemi pod tíhou strachů, nejistoty a neodpovědnosti za život, ale také nemusí! Máme to ve svých rukou. Máme být realisti a praktici. Používejme selský rozum a vedle toho také duchovní zákony, které krásně vyjasňuje rozbor Atlantské kabaly a Plán duše na míru každému z nás. Předcházejme nedorozumění tím, že se naučíme správně komunikovat.
Neskouzávejme k domněnkám, ale raději se 2x zeptejme k dosažení větší jasnosti, ušetříme si spoustu zranění. Nebe a země se musí spojit, aby mohla nastat rovnováha sil. Bude se po nás chtít žít to, co jsme se v minulých obdobích naučili a prakticky to využívat v každodenním životě pro naše dobro a potažmo pro dobro celku.
Úspěch letos zaznamenají různé alternativní metody a směry, které stojí na duchovních základech. Zejména pak meditační skupiny, sangy, jogová centra, tradiční čínská medicína, ayurvéda, masáže, dechové terapie, otužování se, chi kung, duchovní pobyty, semináře a kurzy osobního a duchovního rozvoje s důrazem na praktické využití v běžném životě. Velký zájem zaznamenají také všemožné duchovní poradny, alternativní terapeuti, astrologové, homeopati a poradny s Aura somou, bachovými esencemi či kvalitními výživovými produkty. Letos vznikne pár nových pracovních možností, jak se hmotně zajistit a budou se pravděpodobně týkat zlepšení zdraví, obranyschopnosti a posílení organismu. Zvýší se zájem o přírodní doplňky z posvátných rostlin, jako je například Aloe vera, kterou vnímám, už řadu let, jako mocnou rostlinu pro podporu osobní transformace a přerodu.

Úspěch zaznamenají také všemožní trenéři a fyzioterapeuti, neboť letos bude chtít spousta z nás posílit svaly, zbavit se tukových polštářů a zatvrdlin kolem páteře. Právě sem, do těchto výše zmíněných směrů se bude letos investovat nejvíce, neboť každý z nás si v minulém roce mohl citelně uvědomit, na čem skutečně záleží a přehodnotit své priority. Takže mám-li si vybrat, zda budu investovat do nového svetru, kuchyňské linky či potřebuji další parfém, tak volím kvalitní výživový produkt na podporu zdraví a vitality pro sebe a rodinu, zajdu si na kurz jogy, na dechovou terapii nebo seminář osobního rozboje... atd.

Letošní rok je rokem, kde si spousta lidí kolem nás na základě svých zdravotních komplikací začne uvědomovat rovnítko mezi jedením nekvalitních potravin- pojídáním masa- popíjením alkoholu a tím, jak se uvnitř cítí. Dále vnímám, že se spousta lidí kolem nás letos rozhodne skoncovat se svými starými programy a zvyklostmi, které jim diktovaly jíst nezdravé a mrtvé potraviny a fungovat na svých zlozvycích, které jim nedělají dobře (alkohol, průmyslově zpracované potraviny, mikrovlnky, indukce, cigarety, aj.)
Letošní rok nás vyzívá snažit se o naprostou rovnováhu mezi aktivitou a odpočinkem. Máme chodit více ven a obdivovat přírodu, sázet stromy, sbírat odpadky a zhluboka dýchat.

MYSL, EMOCE, VZTAH K ŽIVOTU (energie)

- letos budeme poměrně velice rychle konfrontování se vším, co vypustíme z úst, jaké emoce v nás kdo a co vyvolává a jak se stavíme k životu, jakožto k příležitosti tvořit lepší svět. Také se velice rychle ukáže, zda jsme tam, kde máme být. A máme se upřímně zbavovat také svých vnitřních odpadků, v podobě emočních toxinů a mentálních konstrukcí a forem, které nám brání svobodě žít, dýchat a tvořit šťastný život. Učivo letošního roku je uvědomění, že jestliže chci žít v klidu a míru s lidmi kolem, musím velmi rozumně a odpovědně volit slova a zvažovat, zda to, co uvnitř cítím a chci říci, je skutečně tak, jak to cítím a zda to pomůže druhému, když to vyslovím nebo udělám, neboť už vím, že za to nesu plnou odpovědnost. Pomocníkem nám v tomto rozhodování je vědomí, že se můžeme mýlit, a dále že naše pravda nemusí být nejVyšší pravdou aplikovatelnou také na druhé lidi.

Utužujme svá přátelství, budujme kvalitní vztahy. Prázdné vztahy pouštějme a přejme jim to nejlepší.

Dále je nutné si uvědomit, že každý z nás vidí situaci, lidi a věci z úhlu, kde se právě nachází. Pohlížejme tedy vždy ze všech stran, a než něco vypustíme z úst či začneme šířit nějaké informace dál, raději si je ověřme, atd. Buďme opatrní v tzv. Tiché poště, která deformuje skutečnost a ubližuje. Když si toto uvědomíme v každé chvíli tohoto roku, budeme se sebou i s druhými jednat mnohem vlídněji, rozumněji a více v souladu s celým bytím.

Budeme vnímavější na věci, které nám někdo nařizuje, diktuje a budeme hledat dospělý přístup k tomu, abychom nepodléhali emocích, obavám a manipulacím z vyšších postů (například od autorit, lékařů, politiků..). Budeme se opět učit, že moje emoce a pocity z někoho a z něčeho jsou můj osobní problém a mohu to změnit pouze já. Ano, pouze já. Toto je nutné si připomínat. Už není možné fungovat stylem ~ jsi viník nebo děje se mi nespravedlnost. Už nejde uvažovat stylem: "Je mi zle kvůli tobě." Nebo: "Kvůli tobě nemám práci." A nebo: "Kdyby nebylo toho a toho, tak se mám lépe." Okamžitě bychom to měli zpátky v podobě úbytku energie a nepříjemných pocitů v těle. Letos prostě neprojde nic, co není férové, čisté, stojící na respektu, odpovědnosti a rozumné míře.

Ano, můžeme se občas mýlit, nemusíme být vždy dostatečně bdělí a silní, ale musíme za to nést odpovědnost a snažit se z těchto forem vystoupit poučení, lepší.

Naučte se častěji používat- "omlouvám se", "děkuji", "prosím" a naučte to také své děti, neboť stále toto základní pravidlo není dostatečně zažité ve společnosti.

Pokračuji dál...
Jestliže vnímám, že něco či někdo jde proti mému
přesvědčení a týká se to mého zdraví a bezpečí, musím říci jasné NE, NECHCI! Bez emocí, ze svého středu, s respektem.

Letošní rok v nás bude podporovat dospělé reakce, zatím co v minulém roce jsme byli více v dětských emočních reakcích a projekcích ohledně nevyřešených věcí s rodiči. Nevylučuje se letos tlak na vyjasnění si, co chci, potřebuji a co jsem ochoten nabídnout, aby se věci odvíjely tak, abych měl ze sebe a ze svého života dobrý pocit a zároveň tím nikoho neomezoval ani nepoškozoval. Pokud jsem proti omezování svobody, tak nemohu dál sklánět hlavu a chovat se jako kuře. A když vím, co nejsem- nejsem slabé kuře. Tak kdo jsem? Jsem moudrý, sebevědomý a silný LEV- LVICE a když je to potřebné, umím také pěkně zařvat, že? Nebojme se si to pěkně užít, je to léčivé.

Afirmace na letošní rok:
Jsem autorita sám sobě, jsem neohrožený, respektující a dospělý jedinec. Jsem autorita, jsem neohrožená, respektující a dospělá duchovní bytost. Dovoluji Božskému pořádku udělat svou práci.... Poskládejte svými slovy, buďte sami sebou.... ❤

DUŠE (duchovní rozkvět)

- Bůh a vztah s ním na prvním místě. Je celkem jedno, zda jsme milovníci přírody, muslimové, buddhisti, hinduisti nebo katolíci, ale dělejme to upřímně, s láskou a plně. Chce se po nás, abychom jasně přiznali svou víru a šli nejlepším možným příkladem ostatním. Žijme to v každodenním životě, buďme laskaví a shovívaví nejen k sobě, ale také k lidem kolem nás, s kterými je naše osobnost zkoušena. Učíme se, chtějme růst, buďme soucitným a laskavým majákem těm, kteří nás vroucně hledají, ani o tom ještě neví. Žijme pravdivě to, čemu věříme. Ano, žijme pravdivě a v souladu s tím, v co věříme. Vyjděme s kůži na trh, osvoboďme Lva z pout minulosti.

Cvičíte jogu a jíte maso? To přece nejde dohromady! Zachraňujete ježky a kočky na ulici, ale lednici máte plnou mléčných produktů a masa? To nejde dohromady! Zamyslete se kde jste pokrytečtí a změňte to...

Podpořme, nebo sami šiřme nenásilí a lásku, ujasněme si kým jsme a odstraňme vše, co není s tím v souladu. Vegetariáni, vegani, duchovní lidé, vnímaví jedinci, jogíni v pravém slova smyslu, SLYŠTE.... přichází doba, kde máme začít intenzivně působit na své rodiny a společnost v širším měřítku. Už nám nechybí do skládačky nic, co potřebujeme k tomu, abychom začali úspěšně plnit svou misi, kvůli které jsme sem přišli. Nemůžeme však používat násilí ani manipulaci. Vibrujme na takové duchovní vibraci čistoty a láskyplnosti, že nic nezůstane nedotčeno. A nemusíme ani mluvit.
A jindy bude zase potřeba mluvit, tak mluvme, sdílejme své zkušenosti s naší cestou. Nechť každý, kdo má co říci najde bezpečný prostor, například v duchovních sangách a je vyslyšen a podpořen pokračovat.

Milí přátelé, dočetli jste až sem? To chtělo hodně trpělivosti 
Gratuluji vám, to je krásná duchovní kvalita. Tak si to letos hezky užijme, vzájemně se podporujme a šiřme poselství lásky, světla, míru a úcty dál. Jsme v tom spolu.

Naučte se třeba tuto krásnou mantru a používejte denně:
Šrí Vitthala Giridhari ParaBrahmane Nama.

Děkuji, s láskou Natálie

© 2016-2021 Deník Natálie Tothové

webdesign: 3wD webdesign

FaceBook YouTube spokojena.zena@gmail.com