Deník Natálie Tothové

Úspěch v sebe-rozvoji zažívají lidé, kteří splňují tyto základní body:

  • vnitřní touha se posunout nebo změnit k lepšímu v nějaké konkrétní oblasti
  • spolupráce s terapeutem
  • kontinuita

.... a teď si to pojďme trochu rozebrat.

Obvykle to, co člověka donutí na sobě pracovat a nějakým tématem se zabývat, bývá bod, když teče do bot. Bývá to také moment, kdy člověk vyzkoušel už kdeco a je to bez výsledků.
Často to vídáme ve svém nejbližším okolí u lidí, které máme rádi. Chtěli bychom jim pomoci, poradit nebo je nasměřovat, ale oni nechtějí, protože zatím nejsou připravení a otevření. Nikdy nemůžeme nutit člověka, aby na sobě pracoval a rozvíjel se, jestliže k tomu vnitřně nedozrál. Mělo by pro nás být v pořádku, že někteří lidé ještě potřebují chvíli trpět nebo prožívat bolest, žít v iluzi a v životní úzkostech. Musíme tedy respektovat každého svobodou vůli a správné načasování.

Ideální Fen kineziolog musí mít tyto tři kvality- musí mít rád lidi, musí být trpělivý a mít důvěru v proces.
Jakmile se nám přihlásí člověk, který už nechce trpět, neboť už pochopil, že se věci mohou měnit k lepšímu jen tehdy, když se změnám a posunu sám vnitřně otevře, v tu chvíli je zralý a dá se s ním udělat mnoho užitečné práce.

Ozývají se také lidé, kteří chtějí vědět, proč se jim děje to, co se jim děje, a proč se jim některé věci opakují a nedaří se jim z toho vystoupit pomocí vlastních sil a vlastního rozumu. Tito lidé mají mnoho otázek, dělíme je na dvě skupiny:

  • Ti, kteří se ptají a přemýšlí nad tím. Je jim to ku prospěchu, dochází díky tomu k hlubšímu sebeuvědomění.
  • A druzí, kteří se ptají, ale nic si z toho nevezmou, jedním uchem dovnitř a druhým pryč. Ptají se jen proto, aby měli pozornost. Jsou to energetičtí upíři.

Našim klientům umíme pomoci za předpokladu následujících dvou bodů:

Spolupráce

Mnoho z nás, Fen kineziologů, dává svým klientům domácí zadání, nad kterými si má klient přemýšlet a zabývat se jimi formou sebereflexe a introspekce. Stačí 5min denně. Jestliže tuto svou část práce na sobě klient neplní a myslí si, že za něj Fen kineziolog udělá něco sám, výsledky nemohou být trvalé ani stěžejní. To samé se děje v momentě, kdy klient nejde vyznačenou cestou, která vyšla v jeho svalovém testu jako vhodná, ideální a pro něj 100% přínosná. Sám to v tu chvíli zablokuje.
Ideální cestu pro našeho klienta testujeme skrze klientův svalový test a vždy bereme v úvahu několik možností, co je pro našeho klienta v následujícím období vhodné a doporučené. Vycházíme čistě z moudrosti těla našeho klienta, zcela obcházíme naše vlastní názory, zkušenosti nebo chtění. A jestliže náš klient blokuje posun tím, že se nevydá vyznačenou trasou, kde například ví, že se má v dubnu zabývat řízenou detoxikací XY a nesplní si to, nebo má v březnu podstoupit tuto či jinou terapii, která doplňuje Fen kineziologickou práci a vynechá ji, nebo je pro něj důležité podpořit své tělo skrze ten či onen vitamín, minerál, výživový doplněk a neužívá to......... jedná se očividně o nějakou formu nespolupráce, nedůvěry nebo vnitřní sabotáže a zde nemůžeme jít přes vůli klienta. Je plně v klientových rukou, zda se bude posouvat a růst v pro něj přirozeném procesu a plynutí, nebo bude stagnovat a motat se další měsíce v bludném kruhu. Jako pozorovatelé si můžeme nad jednáním některých klientů povzdechnout, ale vždy musíme akceptovat jeho či její proces. Co v tu chvíli můžeme udělat? Můžeme vhodně pokládanými otázkami klientovi dopomoci pochopit jeho laxní a neodpovědný přístup a dostat to do vědomí. Takový klient bývá obvykle řízen vlastními neuvědomělými programy, například: "Já nemusím", "Já nemohu", "Já si to nezasloužím", "Odmítám", "Vzdoruji", "Bojuji", Potřebuji dozor", aj.
...krásné programy k odblokování, že? Následně sledujeme a mapujeme posun našeho klienta.

Jestliže ani toto po několika sezeních nezabírá, doporučíme klientovi klidovou fázi a necháváme klientovi jeho prostor k dopochopení skrze jiné životní zkoušky a lekce. Obvykle se nám klient vrací po několika měsících, tentokrát již moudřejší a otevřenější ke spolupráci. Skvělé.

Kontinuita

Aby bylo klientovi pomoženo k trvalým změnám a k dosažení vlastní síly ze sebeuvědomění, musíme obě strany počítat s tím, že jde o proces, který může trvat libovolně dlouho. Každý z nás má jiné tempo. Občas se mi potvrzuje pravidlo, že lidé narození v ohnivém znamení dělají posuny rychlejší, než lidé v zemitých znameních. Jedná se v každém ohledu o zajímavou kontinuální a systematickou práci, kde postupně pomáháme klientovi zvědomovat jeho vzorce jednání skrze práci na nich. Obvyklé rozmezí mezi sezeními je mezi 3 -8 týdny a vhodnost vždy testujeme na svalovém testu klienta - určuje si to tedy klient sám, nebo spíše jeho systém/Bytost. Skrze kontinuální práci náš klient roste, stává se svobodnějším, bdělejším, citlivějším, odpovědnějším a moudřejším. S tématy pracujeme tak, že odkládáme jednotlivé vrstvy, a dostáváme se až k Podstatě a Smyslu žití našeho klienta.
Každý člověk má Smysl svého žití jiný, ale Podstata života každého z nás je stejná - Vrátit se opět do bodu, kde víme, známe, umíme, plyneme a miluje celým svým srdcem.

Milí kolegové a milí klienti i zájemci o sezení na Fen kineziologii, přeji vám radost z procesu a znatelné výsledky.

S láskou Natálie
Rozcestník Fen kineziologů: www.fenkineziologie.cz

© 2016-2021 Deník Natálie Tothové

webdesign: 3wD webdesign

FaceBook YouTube spokojena.zena@gmail.com