Deník Natálie Tothové

V cyklu terapií je 5 klíčových terapií, které jsou jako schody do všech úrovní člověka. Každý schod znamená jednu terapii a jednu oblast v životě. Potřebujeme si vybudovat pevnou a stabilní základnu a pak vytvořit prostor pro nový začátek. Nejprve je tedy potřeba si v sobě uklidit, abychom se mohli něco nového naučit a změnit své dosavadní postoje. Terapie na sebe navazují, doplňují se. Hlásíte-li se tedy na Terapie hrou, hlásíte se na kompletní program.

Během své praxe jsem vyprofilovala 5 oblastí, které člověk na své Cestě potřebuje obsáhnout, aby se skutečně posunul a stabilizoval. Pozor- ani pak ještě nemá hotovo a bude třeba jít dál, nezastavovat se.

Mimo to je také důležité respektovat dynamiku práce s tématy. To znamená dodržet ne delší intervaly mezi terapiemi než níže popisuji. Z toho důvodu nepřijímám objednávky pouze na 1, 2 terapie, protože by to postrádalo smysl. 

Co to znamená v běžném životě? Znamená to, že pokud se člověk jednou rozhodne pro změnu a stabilizaci v rámci cyklu Terapií hrou, měl by si uvědomit, že je to proces, který začíná první terapií a končí poslední terapií. Mezi jednotlivými terapiemi je důležité udržet prostor pro integraci a praxi. Terapie hrou dělá z teoretiků praktiky.

Ráda bych zájemce upozornila na to, že naše témata jsou uložena ve více vrstvách a zpracovávají se postupně. Bude zkoušena vaše trpělivost a pevnost vašeho Záměru. Jak jistě víte, jsme více-úrovňové bytosti. Kromě fyzického těla máme také tělo emocionální, energetické, mentální atd. Na každém z těchto těl je nějaký zápis a objeví se, až zpracujeme předešlé vrstvy. Toto ráda blíže vysvětlím formou příkladů na terapii.

Tak postupně, jak se staví dům, budujeme si každý sám uvnitř svou vlastní hodnotu, stabilitu a vnitřní mír. Toto za nás nikdo neudělá.
Každý absolvent Terapií hrou se během jednotlivých terapií naučí dobře orientovat ve svých pocitech, emocích a myšlenkových pochodech. Naučím vás jednoduché, zároveň však mocné nástroje pro kultivaci vašich emocí, myšlenkových pochodů a komunikace. Takto posílíme vaši nezávislost a samostatnost, abyste se ve svém životě cítili více svobodní a abyste se v sobě lépe vyznali. Neboť jen ten, kdo dokonale zná sám sebe, zná i druhé a Boha.

Jen energeticky silný, emočně stabilní, vnitřně moudrý a citlivý jedinec kolem sebe vytváří láskyplné a bezpečné prostředí, to je mým Cílem, to je mým Záměrem v tomto projektu. Práce s tématy je systematická. Vymezte si pro sebe rok a začněte se postupně, ale intenzivně a s citem nořit tam, kde to potřebujete uzdravit. 
Ideální je posloupnost, protože všechno ve Vesmíru má svůj řád a je dobré ho ctít a využít pro svůj prospěch. Tak, jak se řadí terapie níže, tak jimi máte procházet. Vzájemně se terapie posilují, doplňují a prohlubují.

Děkuji, že jste dočetli až sem. Přeji vám krásný čas strávený nad vašimi tématy a přeji vám hladký průběh zpracováním. Moc se na vás těším. S láskou Natálie*

© 2016-2021 Deník Natálie Tothové

webdesign: 3wD webdesign

FaceBook YouTube spokojena.zena@gmail.com