Deník Natálie Tothové

Milá Natálka, 

Sú to ca 3 mesiace odkedy sme s manželom  boli u Teba na Fenkineziologii a syst.konstelacích. Boli to veľmi turbulentné mesiace. Prišli sme k Tebe ako pár, ktorý vníma svoj vzťah v štádiu tesne pred jeho skončením. Najväčším problémom bola naša neschopnosť spolu komunikovať, nerozumeli sme reči toho druhého a boli z toho obaja zúfalí. Stretnutie s Tebou spustilo lavínu. Môj manžel, ktorý dovtedy odmietal čokoľvek pripustiť, bol rezignovaný a na všetko hovoril nie, začal o sebe rozprávať. Denne sme spolu viedli do neskorej noci rozhovory. On hodiny a hodiny rozprával a ja som hodiny a hodiny počúvala, nesúdila, nevysvetľovala, neobhajovala, sem-tam som mu položila otazku.

Spoznala som v jeho rozprávaní proces, podobný tomu môjmu, ktorý som zažívala na a po cykle terapií u Teba. Uvedomoval si postupne krivdy, vracal sa k nim, prežíval ich znova, plakal a odpúšťal rad za radom ľuďom v jeho živote vrátane mňa, aj keď mu nikto nehovoril, čo má robiť, išlo to samé od seba. Nechápal, čo sa s ním deje, ja som mala obrovskú radosť, lebo som v tom videla veľmi očistný proces s dôverovala mu. 

Uvedomila som si jeho odvahu, s akou sa pustil do neznáma. Viackrát to spustilo procesy a uvedomovania vo mne. Niekoľkokrát vytryskla láska, taká tá k celému svetu, k životu, obrovská radosť. Občas sme sa strácali, nevedeli sa vymotať, ako aj teraz posledné dni. Tak mi došlo, že si musím najprv uvedomiť, kde som teraz. Pozrieť sa späť, kde sme začali, kadiaľ sme prešli a kde sme teraz, či sa ozaj hýbeme, alebo točíme v bludnom kruhu. Uvedomila som si, že my od toho septembra 1.) Spolu komunikujeme  2.) Prestali sme spolu bojovať 3.) Zbavili sme sa mnohých ilúzií. 4.) Vedome sme sa rozhodli spolu zostať. 5.) Sme ešte len na začiatku, ale vykročili sme. S pokorou.

Moja silná túžba po pravdivosti prišla po tom, čo som spoznala, aký vplyv majú na život tajomstvá, že ak človek žije nejakú svoju časť tajne, nemôže byt celistvý a to je veľmi vyčerpávajúce. S tým, že sme sa vedome rozhodli spolu zostať, prišlo aj uvedomenie si toho, že sa to môže v budúcnosti zmeniť.. to prinieslo slobodu. Pohľady a návraty späť odkryli mnoho ilúzií, veľkou ilúziou bolo aj vrátiť sa späť a zostať v tej istej energií, nechať sa ňou ovládať. Treba sa len do nej ponoriť a potom poodstúpiť a pozrieť sa na ňu s dnešným vedomím, ktoré je širšie ako vtedy, aj keď zďaleka nie je celistvé - uvoľní sa veľa energie. Treba sa na ňu pozrieť pravdivo, byť zodpovedný za náš podiel. A prijať rozhodnutie. To teraz vnímam ako obrovskú vec - že aká sila je v tom, že človek vedome prijme rozhodnutie.

Za toto všetko a za oveľa viac Ti zo srdca ďakujem...  Veľmi sa teším, keď sa situácia okolo nás trocha upokojí a budeme sa k Tebe môcť prihlásiť znova, obaja chceme ísť ďalej a hlbšie. 

Maj sa krásne, Natálka. <3

Katka

© 2016-2021 Deník Natálie Tothové

webdesign: 3wD webdesign

FaceBook YouTube spokojena.zena@gmail.com